Capego Årsoppgjør - Land-for-land-rapportering

Store flernasjonale konsern må rapportere overordnet informasjon om aktiviteten i alle land de har virksomhet

Innleveringsfrist i Altinn: Leveres innen 12 måneder etter avslutning av regnskapsåret. For de fleste konsern betyr dette 31. desember.

 

Merk:

Det er foreløpig ikke mulig å registrere land-for-land-rapportering for regnskapsår 2023 (inntektsår 2023) i Capego Årsoppgjør.

Mer informasjon om dette kommer.