Capego Årsoppgjør - IFRS Skattemelding

Skattemelding når IFRS-regler benyttes ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet

 

Merk:

 • Klikk tannhjulet i Årsavslutning
 • Gå til Regnskap og revisjon
 • Gå til Regnskapslovens alminnelige regler
 • Velg IFRS

image-20240220144943-3

 

IFRS Skattemelding

I Capego Årsoppgjør har vi lagt følgende til rette:

  • Resultat og balanse - Overføring fra øvrige resultatelementer i Årsavslutning til resultatkomponenter IFRS
  • Permanente forskjeller - Permanent forskjell, tilbakeføring av IFRS-skatt relatert til poster som kan og ikke skal reklassifiseres
  • Anleggsmiddelkomponent for IFRS-foretak 
  • Resultatkomponenter for IFRS-foretak 
  • Skatteberegning av øvrige resultatkomponenter IFRS