Capego Årsoppgjør - IFRS Skattemelding

IFRS skattemelding brukes når IFRS-regler (International Financial Reporting) benyttes ved utarbeidelsen av årsregnskapet til et selskap

Det er i hovedsak børsnoterte foretak som er forpliktet til å utarbeide konsernregnskap etter IFRS

Resulatkomponenter gjelder for alle som benytter IFRS eller forenklet IFRS som regnskapsprinsipp

 

Merknad:

 • Bank og forsikring: Postkoder angis i Årsavslutning for bank- og forsikringsinntekt eller kostnad, som ikke blir eller kan bli omklassifisert til resultatet. Det samme gjelder for endring i egenkapital innen bank og forsikring. 

 

 

Arbeidsgang

Eksempelet er et aksjeselskap.

 • Klikk tannhjulet i Årsavslutning
 • Gå til Regnskap og revisjon
 • Gå til Regnskapslovens alminnelige regler
 • Velg Forenklet IFRS eller IFRS

image-20240220144943-3

 

IFRS Skattemelding

I Capego Årsoppgjør er skattemeldingen tilrettelagt på følgende måte:

  • Resultat og balanse - Overføring fra øvrige resultatelementer i Årsavslutning til resultatkomponenter IFRS
  • Permanente forskjeller - Permanent forskjell, tilbakeføring av IFRS-skatt relatert til poster som kan og ikke skal reklassifiseres
  • Anleggsmiddelkomponent for IFRS-foretak 
  • Resultatkomponenter for IFRS-foretak 
  • Skatteberegning av øvrige resultatkomponenter IFRS

   

  Resultatkomponenter

  • Velg Forenklet IFRS eller IFRS under tannhjulet og Innstillinger > Regnskap og revisjon i Årsavslutningsmodulen:

  image-20240425165913-1

   

   

  Man kan enten registrere informasjonen i Årsavslutning/Årsrapport, eller markere med hake i Resultat og balanse - "Vis alle poster for resultatkomponenter".

   

  • Innstillinger til årsrapport - marker Øvrige resultatelementer 

  image-20240425170002-2

   

  • Klikk på blyantsymbolet i Årsrapporten nederst i Resultat - Øvrige resultatelementer

  image-20240425170116-3

   

  • Registreringssiden åpnes 

  image-20240425170149-4

  • Informasjonen overføres til Skatt i Resultat og balanse - Resultatkomponenter:

  image-20240425170234-6

  • Merk elle fjern markeringen i feltet for visning av alle resultatkomponenter:

  image-20240425170259-7