Capego Årsoppgjør - Bank- og kontoopplysninger

Privat skattemelding - Tema Bank- og kontoopplysninger

Oversikten er under utvikling

 

 

Bank- og kontoopplysninger

Prefill:

 • Du skal ikke slette bankkonti som har kommet inn fra Skatteetatens prefill. Du skal ikke sette bankkonti til kr. 0 i temaet Bank og kontoopplysninger som en metode for å unngå dobbel formue på bank.
 • Løsningen er å gå via ekskludering i Resultat og Balanse.

Full regnskapsplikt - Renter bank:

 • Ved Full regnskapsplikt kommer renter bank inn på Resultat og Balanse og videre til skatteberegning.
 • Når de samme rentene kommer inn med prefill, så skal ikke de overstyres til 0 på temaet Bank- og kontoopplysninger (kan komme feilmelding ved innsendelse).
 • Rentene fra prefill skal stå uendret, og så legger man inn rentekostnader og renteinntekter i post 0660 og 0860 under permanente forskjeller. Da utligner man det som ligger i Næringsspesifikasjonen/Resultat og balanse.

Ingen regnskapsplikt - Bankdata:

 • Når ENK har ingen regnskapsplikt skal alltid bank komme via prefill og ikke via næringsspesifikasjonen. 
 • Har du nullet bankdata og krysset for at det rapporteres via næringsspesifikasjonen så er det feil. Da må man nullstille endringen slik at bank oppe på skattemeldingen er samme som prefill og markere for at bankinnskudd utelates fra skattemeldingen under næringsspesifikasjonen.

Bankkonto barn:

 • Min skatt:
  • Hele bankinskuddet (beløpet) ligger på en forelder og du ser %-fordeling (f eks 50).
  • Oppsummert skattemelding viser korrekt fordelt beløp.
 • Capego Årsoppgjør - speiler oppsettet i Min skatt når du laster ned Prefill.
  • Du skal ikke korrigere beløpet.
  • Beløpet blir korrekt fordelt i oppsummert skattemelding.

Ektefellefordeling:

 • Det er kun innehaver som skal kobles til næringsvirksomheten. Hvis begge ektefeller har ENK så skal de kun kobles til de ENK man er innehaver på.
 • Skal du fordele til ektefelle så skal du ikke slette og opprette konto på nytt med f.eks halve beløpet.
 • Løsningen er å benytte funksjon for ektefellefordeling.
 • Den enkelte bankkonto har eget kryss som du må bruke for overføring til ektefelle.
 • Ved fordeling av næringsinntekt, så gjør du dette under temaet Beregning av næringsinntekt.
 • Har du flere næringer og det er aktuelt med samordning (positiv og negativ motregning), så er det lurt å ta samordningen først.

 

  Renter og gjeld 

  Ingen regnskapsplikt:

  • Renter overføres ikke til Resultat og Balanse i Næringsspesifikasjonen.
  • Bankkonti og gjeld til kredittinstitusjon kommer normalt inn ved prefill fra SKD, og skal ekskluderes fra formue/gjeld i Resultat og Balanse. For å gjøre dette må visningen i Resultat og Balanse aktiveres. Gjøres fra Vilkår for beskatning. Dersom det er spesifikk foretaksgjeld som har kommet inn ved prefill fra SKD, så skal dette registreres under temaet beregning av personinntekt.
  • Det samme gjelder renter på foretaksgjeld. Det er mulig at leverandørrenter kunne inngått i begrepet foretaksgjeld, men dette er ikke eksplisitt omtalt i våre kilder, så vi legger derfor til grunn at riktig håndtering av leverandørrenter er å benytte Annen finanskostnad med postkode 8179 for å få med fradraget, og det på en enkel måte.

  Full regnskapsplikt:

  • Renter overføres til Resultat og Balanse i næringsspesifikasjonen.
  • Renter skal tas ut via permante forskjeller post 0660 og 0860.
  • Ellers samme prosedyre som nevnt på ingen regnskapssplikt.