Capego Årsoppgjør - Fordeling av inntekt og gjeld/formue, kommuner

Fordeling av inntekt og gjeld/formue mellom to eller flere kommuner

 

 

Fordel inntekt og gjeld/formue mellom to eller flere kommuner

 • Klikk +tegn på Næringsspesifikasjon
 • Velg Grunnlag og deretter Bergning av næringsinntekt. Se bilde ovenfor.
 • Klikk pil for å få frem fordelingsfeltet, velg kommune og høyreklikke for å åpne feltet. Legg inn fordelt beløp.

 

image-20230628224906-1

 • Gjeld og formue

 

image-20230628224954-2

   

  • Når kommunen legges inn, er det bare kommunenummeret og ikke navnet som fremkommer.
  • Dette er en bug i programmet som vil bli rettet. Innsending til Altinn/Skatteetaten fungerer bra.

   

  image-20230628225057-3