Capego Årsoppgjør - Analyse og rapportering

I Årsavslutningens fane "Regnskap", finner du funksjonen "Analyse og rapportering".

Funksjonen inneholder Rapporter (resultat, balanse, perioderapport for resultat og balanse) samt Nøkkeltall.

 

Arbeidsgang:

  • Klikk på "Analyse og rapportering" 

image-20220407082615-2

  • Analyse har tre valg: Søk, Rapportering og Nøkkeltall

analyse

1. Søk - Her kan du søke ut ifra følgende søkefelt: tekst, konto, serie, bilagsnr., beløp og dato.

2. Rapportering - Her finnes fire rapporter: resultat, balanse, perioderapport for resultat og balanse.

image-20220407094445-3

  • Felles for alle rapporter er at man har ulike valg for visning av rapportene. For resultat og balanse kan man først velge hvilke periode som skal vises. Deretter kan man velge om man skal vise konti, vise % av sum eiendeler, endring i kr eller i % som vist nedenfor:

image-20220407105545-1

3. Nøkkeltall - Her finnes tre valg: Nøkkeltall, Sammenlikne nøkkeltall og Nøkkeltallsrapport. 

image-20220407105843-2

  • Dersom du velger den første "Nøkkeltall", kan du velge hvilke nøkkeltall du vil se.
  • Klikk deretter på "Velg nøkkeltall".

image-20220407110156-4

  • Velg "sammenlikne nøkkeltall", dersom du ønsker å sammenlikne flere nøkkeltall (minst to). f eks. salgsinntekt opp mot bruttofortjeneste. 

image-20220407110308-6