Capego Årsoppgjør - Næringsbil og privat bruk

Tema bil i ny skattemelding

Person med ENK og selskap med deltakerfastsetting

 

Merk - Skatteetaten informerer:

 • Upersonlige skal ikke lenger rapportere opplysning om "Bruk av bil - næring, RF1125".
 • Kun enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting skal rapportere.
 • Opplysningene skattepliktig skal oppgi er bare den delen som gjelder beregning av tilbakeføring av privat bruk.
 • Kontrollspørsmålene som var i RF-1125 er ikke videreført.
 • Det er ingen endringer i regelverket.

 

 

Tema næringsbil og privat bruk inntektsår 

Individuell vurdering.

 • Påkrevd med kjørebok og må krysses av for det.
 • Differansen mellom totalt kjørt kilometer og kilometer kjørt i næring blir ganget med inntektårets gjeldende sats.
 • Individuell vurdering gjelder ikke for personbil men for varebil klasse 2 og f.eks. lastebil under 7,5 tonn ihht. regelverket.

Når det er snakk om tilbakeføring (kredittbeløp på driftskostnader) så kan man i teorien få negative driftskostnader og det det håndteres ulikt avhengig om man har full regnskapsplikt eller ingen regnskapsplikt.

 • Ved full regnskapsplikt og man har nok andre kostnader slik at tilbakeføringen ikke setter gruppens saldo til negativ, så kommer tilbakeføringen rett inn på postkode 7099 i Resultat og Balanse.
 • Hvis tilbakeføringsbeløpet er større en de andre kostnadene, så går dette automatisk til de permanente forskjellene, og kommer til reduksjon der.
 • Ved ingen regnskapsplikt så overføres beløpet alltid til postkode 7099 i Resultat og Balanse.