Capego Årsoppgjør - Årsarkiv

Årsarkiv-funksjonen hjelper deg raskt og enkelt med å sette sammen en komplett og digital årsoppgjørsdokumentasjon i ett dokument

 

Merk:

 • Dokumentet du lager er en komplett indeksert PDF-fil, tilpasset mottakeren.
 • Du tilpasser og supplerer innholdet for ulike mottakeres behov, f.eks. for revisor eller klient.
 • Årsarkiv finnes øverst sammen med de øvrige ikonene som er felles for alle prosesser.

Arsrapp1

 • Du klikker i innholdsfortegnelsen for å utvide seksjonene.
 • Resultatregnskapet i bildet nedenfor er utvidet.
 • Visningen til høyre viser innholdet i den valgte delen.

image-20220406102237-2

 

Vis alt eller filtrer

 • Årsarkiv har to visningstyper, "Alt" og "Filtrert".
 • I menyvalget "Alt" vises et komplett dokument med alt som behøves for den interne dokumentasjonen, dvs. årsregnskap, vedlegg, årsdokumenter mv., herunder noter, interne notater, kontrollspørsmål mv.

Aarsarkiv3

 • Hva som skal med som ”Alt” styres av innstillingene for Kontrollspørsmål.

Capego Kontrollspørsmål

 • I menyvalget "Filtrert" vises et tilpasset innhold som f.eks. skal forelegges kunden og/eller revisor.
 • Du har mulighet til å angi om notater eller kontrollspørsmål skal inkluderes.

Arsarkiv filter

 • Årsarkiv henter automatisk innholdet fra Regnskap og Årsrapporten, men du kan også legge til frittstående dokumenter eller skjule dokumenter som du ikke ønsker skal inkluderes i Årsarkiv.
 • Frittstående dokumenter kan f.eks. være en kopi av erklæringen som du legger ved under fanen "Erklæring" eller "Oppdragsbrev" under fanen Annet.


Velg «Legg til» eller dra og slipp filen direkte på ønsket linje. 

bla bla

 • Du kan ekskludere spesifikke vedlegg fra å vises ved å velge Skjul i filtrert modus.
 • Vedlegget vises i «Alt»-modus, hvor du ser et merke i form av et øye for det som har vært skjult.
 • Ved å klikke på øyet kommer vedlegget fram igjen.

Capego skjul

   

  Erstatt dokument

  • Du kan erstatte Capegos dokumenter med eksterne dokumenter, f.eks. hvis du ønsker å legge ved en PDF-kopi av et signert årsregnskap.
  • Velg "Legg til" eller dra og slipp filen direkte på ønsket linje.
  • I eksemplet nedenfor er årsrapporten (vist med en stjerne) erstattet med en skannet signert original. 

  Capego erstatt vedlegg

   

  Last ned Årsarkivet

  • Når du har gjennomgått og eventuelt tilpasset årsoppgjøret, er det bare å laste ned og vente et øyeblikk til den indekserte komplette PDF-filen opprettes.
  • For å få frem indekseringen i PDF-dokumentet i Adobe pdf., klikk på Bokmerker-ikonet.

  Capego Last Ned

  image-20220406102607-1