Capego Årsoppgjør - Grunnlagsdataskjema - boligselskap, boligsameier

Boligselskap og boligsameie: opprette, fylle ut og sende inn til Altinn

Innsendelse av register med underskjema

Innleveringsfrist i Altinn er 31. januar

 

Merk:

Capego Årsoppgjør støtter tredjepartsopplysninger og innsendelse av grunnlagsdata til Altinn fra 2. januar:

 • Boligselskap (RF-1139)
 • Boligsameier (RF-1140) 

 

Kom igang med inntektsåret 2023

 • Du kan legge inn hver enkelt andelshaver eller sameier manuelt i Capego Årsoppgjør. 
 • Du kan importere informasjon fra fjorårets skattefil i vårt gamle Skatt 2022.

Hvis du har mulighet til å eksportere fra et tidligere fagsystem til excel (eller du har oversikt over dine andelshavere eller sameiere i excel) så kan du gjøre følgende:

 • Eks. for RF-1139 Tredjepartsopplysninger - boligselskap. Merk rekkefølgen på kolonnene.

image-20231128154836-1

 • Eks. for RF-1140 Tredjepartsopplysninger - boligsameie. Merk rekkefølgen på kolonnene.

image-20231128154836-2

 • Lagre som filtype CSV (semikolondelt) (*.csv). 

image-20231128154836-3

image-20231128154836-4

Filen er klar for import til Capego Årsoppgjør.

 • Opprett klient i Capego Årsoppgjør: Boligsameie eller Boligselskap

image-20231205151438-1

image-20231205162024-1

 

image-20231205162148-3

 

 • Klikk på "Importer".

image-20231205162205-4

 • I dette vindu setter du søkesti til den filen du har andelshaverene/sameierene i:

image-20231128155515-6

image-20231128155515-7

image-20231128155656-8

 1. Legg inn opplysninger som eventuelt mangler for oppgavegiver.
 2. Opprett eventuelt ny andelshaver/sameier.
 3. Eventuelt endre andelshaver/sameier.
 4. Eventuelt slette andelshaver/sameier.

image-20231205163202-1

 

 • Ferdigstill - Innsendelse
 • For å kunne sende inn, må du bruke Datasystem ID og passord (gamle metoden)
 • I bildet nedenfor er Altinn Skattedirektoratet "bluret" og kan ikke klikkes på. Fordi det er ingen Skattemelding som skal sendes. 

image-20231206162113-1