Capego Årsoppgjør - Administrere rolleinnehavere

Endre og slette Rolleinnehavere

 

Merk:

  • Se beskrivelsen av Rolleinnehaverliste og opprettelse av ny Rolleinnehaver i manual: Opprette ny rolleinnehaver

 

Arbeidsgang:

Endring av Rolleinnehavers personopplysninger gjøres enklest i Rolleinnehaverlisten (1 - 2). 

  • Dobbeltklikk på navn i Rolleinnehaverlisten og åpne Rolleinnehaverkortet.
  • På Rolleinnehaverkortet ser du tilknyttede klienter med funksjoner. 
  • NB! Personopplysningene må samsvare med det som er registrert i Brønnøysundregisteret ved innlevering via Altinn.

 

image-20220912141003-4

 

Deaktiver og slette Rolleinnehaver

  • For å slette en Rolleinnehaver må du først fjerne personen fra klientene vedkommende er knyttet til.  
  • Nederst på Rolleinnehaverkortet ser du hvilke klienter personen er knyttet til, og klienten kan åpnes direkte fra kortet ved å klikke på klientnavnet.

image-20220912142612-2

  • Du kommer til klientkortet, hvor du klikker på «Administrer roller» og kommer til vinduene vist nedenfor.
  • For å slette rolleinnehaveren, klikk på navnet og deretter på x-en nede til høyre.

 image-20220912142539-1

  • Når dette er gjort på alle klienter som Rolleinnehaveren er koblet til, kan du gå tilbake til Rolleinnehaverkortet og klikke på Innstillinger - knappen (Tannhjulet) øverst til høyre og deaktivere Rolleinnehaveren.

image-20220912143122-1

  • Når Rolleinnehaveren er deaktivert, vises «Slett» på kortet, og vedkommende kan slettes. 

image-20220912143144-2