Capego Årsoppgjør - Fane Årsrapport

I visningen "Årsrapport" forhåndsvises årsregnskapet med resultatregnskapet, balanse samt noter og årsberetning, dersom denne er valgt.

 

Merk:

 • Årsrapporten er nesten ferdigstilt og er basert på valgene dine under "Innstillinger for årsregnskap" og arbeidet ditt med regnskapet.
 • Revisjonsberetning vil aldri vises som et vedlegg, men kun på forsiden.
 • Du kan velge om teksten skal være på bokmål eller nynorsk.

Aarshandling 1

 

Innstillinger for årsregnskap

 • For å legge til / slette / endre deler eller gjøre andre innstillinger for årsrapporten, klikk på hovedmenyen «Innstillinger for årsregnskap».
 • Programmet gir forslag til passende overskrifter i årsberetningen.
 • Regnskapsprinsipper og notater er forhåndsvalgt basert på hvilket regelverk som er valgt og hvilke poster som er i resultatregnskapet og balansen.

Innstillinger Arsrapp2

Tips

Dersom du har problemer med å skrolle nedover eller oppover i Årsrapport, må du gjøre følgende: 

 • Lukk oppdraget
 • Stå på klientkortet og klikk "ctrl-shift-F" så at debug-menyen åpnes
 • Høyreklikk på Wolters Kluwer-ikonet som du finner nederst på høyre side på oppgavelinjen
 • Velg "Turn off hardware accelerator"
 • Logg ut og inn på nytt i Capego Årsoppgjør. Nå skal det fungere å skroller nedover/oppover i Årsrapport fane

image-20230206113505-1

 

Årsberetning - redigere innhold

 • Dersom du vil redigere innholdet i årsberetningen, klikker du i det aktuelle avsnittet.
 • Deretter vises ulike symboler. Klikk på redigeringsknappen for å gå til redigeringsmodus for å endre innholdet.

Tekstredigering

 •  For Eksport til Word eller PDF, klikker du på delingsikonet   øverst til høyre i skjermbildet.