Capego Årsoppgjør - fane Årsrapport

I visningen "Årsrapport" forhåndsvises årsregnskapet med resultatregnskap og balanse, samt noter og årsberetning (dersom denne er valgt)

Innstillinger for årsregnskap

 

Merk:

 • Årsrapporten er nesten ferdigstilt og er basert på valgene dine under "Innstillinger for årsregnskap" og arbeidet ditt med regnskapet.
 • Revisjonsberetningen vil ikke komme med som et vedlegg, men henvises til i oversikten på rapportens forside.
 • Man kan velge om teksten skal være på bokmål eller nynorsk.
 • Avvikende regnskapsår kan velges - Les mer om klientkortet.

Aarshandling 1

 • Klikk det blå utropstegnet i kontostyring:
  • Huk av "Vis sumlinje alltid", om du kun har en post å vise. Sumlinjen vises både i balansen og resultatregnskapet
  • Det er mulig å "Inkludere linjer uten verdi"
  • Det er mulig å "Justere kolonnebredder"

image-20240110084847-1

 

Innstillinger for årsregnskap

 • For å legge til / slette / endre deler eller gjøre andre innstillinger for årsrapporten, klikk på hovedmenyen «Innstillinger for årsregnskap».
 • Programmet gir forslag til passende overskrifter i årsberetningen.
 • Regnskapsprinsipper og notater er forhåndsvalgt basert på hvilket regelverk som er valgt og hvilke poster som er i resultatregnskapet og balansen.

innstillinger

 

 

 

 

 

 

 

 • Dersom du ønsker at det skal vises sum linje, kan du slå på denne funksjonen under innstillinger til årsrapport: 

image-20240416113228-1

 

Tips!

Dersom du har problemer med å skrolle opp eller ned i Årsrapport, må du gjøre følgende: 

 • Lukk oppdraget.
 • Stå på klientkortet og klikk "ctrl-shift-F" , slik at debug-menyen åpnes
 • Høyreklikk på Wolters Kluwer-ikonet. som du finner nederst på høyre side på oppgavelinjen
 • Velg "Turn off hardware accelerator"
 • Logg ut og inn på nytt i Capego Årsoppgjør. Nå skal det fungere å skrolle i Årsrapport fane

image-20230206113505-1

 

Årsberetning - redigere innhold

 • Dersom du vil redigere innholdet i årsberetningen, klikk i det aktuelle avsnittet.
 • Deretter vises ulike symboler. Klikk på redigeringsknappen for å gå til redigeringsmodus for å endre innholdet.

Tekstredigering

 •  For Eksport til Word eller PDF, klikk på delingsikonet   øverst til høyre i skjermbildet.

 

Legg til personer som skal signere, dato for fastsetting av årsregnskap mv:

 • Dersom du vil redigere innholdet i årsberetningen, klikk på redigeringsknappen i det aktuelle avsnittet.
 • Gå til Balanse, Underskrifter og klikk "Gå til"
 • Fyll ut informasjon om de som skal signere, dato, sted mv.

image-20240222132554-1

 

 

Signaturer

I hovedmenyen til årsrappportfanen, kan du velge signaturer. 

image-20240415142342-1

image-20240415142558-2

Her legger du inn dato og sted for både balanse og årsberetning. 

Du har også følgende valg: 

1. Ikke vise underskriftsdel på utskrift.

2. Vis underskriftsdelen etter balansen , ikke etter notene. Dette er standard valg i Capego Årsoppgjør .

3. Ikke vis balansedato. Dersom du kun ønsker å vise dato og sted som er fylt ut i feltene over, kan du huke av her. Da vil ikke balansedato (normalt 31.12.202x) vises.

4. Ikke vis foretakets navn under sted og dato i årsberetning. 

 

I tabellen nedenfor kan du legge til styrets medlemmer, med navn og rolle. Det er ikke obligatorisk å legge til fødselsnummer eller kjønn.

Huk av for "fylle ut manuelt" for å legge til styret manuelt. 

Feltet for e-post og telefonnummer kan legges til, men brukes primært til vår digitale signatur, Smartsign. 

image-20240416113142-1