Capego Årsoppgjør- Opprette ny rolleinnehaver

En Rolleinnehaver er en person som har en (eller flere) selskaps-rolle(r) hos klienten / i selskapet

-   Styre, Ledelse, Eiere, Revisor og andre kontaktpersoner   -

 

Merk:

 • Rolleinnehaver-knappen (1) er en Rolleinnehaverliste over alle roller som er lagt opp i systemet. 
 • Administrer rolle-knappen på Klientkortet (2) er en liste over roller hos en klient / i selskapet.
 • Rolleinnehavere kan enten administreres under knappen Rolleinnehavere eller under knappen Administrer rolle.

image-20220912103846-2

 

Rolleinnehaverlisten

 1. Opprett ny Rolleinnehaver - Klikk på + (Ny-knappen).
 2. Kolonnevelger.
 3. Oppdatere Rolleinnehaverlisten.
 4. Søkefelt i respektive kolonne. NB! Her søker du på alle rolleinnehavere som er lagt opp i systemet.

image-20220912105500-4

 

Arbeidsgang - to alternative veier for å opprette ny Rolleinnehaver

 

Opprette ny rolle via Rolleinnehaverlisten

 • Å opprette en ny rolleinnehaver betyr å opprette en rolleinnehaver som ikke allerede finnes i systemet.
 • NB! Sjekk at personen ikke allerede er registrert ved å søke på navn eller fødselsnummer.
 • Klikk på Rolleinnehaver-knappen og deretter + (Ny-knappen).
 • Felter markert med rødt er obligatoriske. Noen felt har validering, slik at de blir rødmarkerte hvis informasjonen er feil angitt.
 • Vær oppmerksom på at det som standard er en privatperson (3) som foretakstype, men du kan også enkelt velge en selskapsform i nedtrekksmenyen.
 • Dobbeltklikk på navn i Rolleinnehaverlisten dersom du ønsker å se alle roller/funksjoner en person innehar.
 • Når ny Rolleinnehaver er lagret, kan du hente opp personen når du registrer roller hos klienter / i selskaper.

NB! Fødselsnummer er merket som rødt, men har ikke noen obligatorisk funksjon i norske Capego Årsoppgjør. Fiktivt fødselsnummer fungerer.

 

image-20220912114620-3

   

  Opprette ny rolleinnehaver via klientkortet

  • Klikk på Administrer brukere-knappen på Klientkortet for å legge til en ny Rolleinnehaver.
  • Klikk på + (Ny-knappen til høyre) og velg funksjonen som du ønsker at personen skal ha.
  • Velg «Opprett ny rolleinnehaver» dersom personen ikke allerede er i databasen.
  • Velg rolleinnehaver: Personen er allerede registrert i systemet og kan hentes i søkefeltet.
  • Opprett ny rolleinnehaver: Person er ikke registrert i systemet. Når ny Rolleinnehaver er lagret samt rolle hos klienten / i selskapet er lagret, finner du personen i Rolleinnehaverlisten for systemet.
  • Felter markert med rødt er obligatoriske. Noen felt har validering, slik at de blir rødmarkerte hvis informasjonen er feil angitt.
  • NB ! Husk å Lagre. 

   

   

  image-20220912115921-5

   

  Klikk på personnavn og administrere alle funksjoner som personen har hos klienten / i selskapet - Skjermbilde for den aktuelle rolleinnehaveren:

  • Klikk på pluss-tegnet for å legge personen til en ny funksjon.
  • Angi startdato og sluttdato hvis dette er kjent.
  • NB! Datoene styrer hvilke personer som er inkludert i årsrapporten for signering og i protokollen fra generalforsamlingen.

  roller