Capego Årsoppgjør - Ferdigstill, innsending av skattemelding selskap

Arbeidsgang - Send signert (komplett) eller send usignert (ikke komplett)

Innsending på nye måten med Elektronisk ID (Bank ID) - Riktig rolle - Revisors signatur - Vedlegg

Kvalitetssikre og lås oppdraget når skattemeldingen er levert

 

Merk:

 • Alle som rapporterer skatt for selskaper må laste ned forhåndsutfylt informasjon (prefill) fra Skatteetaten. 
 • Ved problemer med nedlasting, sjekk at du ikke har blitt automatisk logget ut fra Skatteetatens nettsider.
 • Dersom du ønsker utskrift av skattemeldingen, er den enkleste løsningen å sende inn skattemeldingen usignert til Skatteetaten. Dokumentene kan da skrives ut i Skatteetatens visningsklient. Her kan du velge å lagre som PDF-fil eller å sende dokumentene direkte til en skriver. Utskriften har flere tilpasningsmuligheter, og det er mulig å få utskriften på engelsk. Skattemeldingen må deretter sendes inn på nytt signert fra Capego Årsoppgjør, eller den kan signeres inne hos Skatteetaten. 
 • Feilmeldinger - Innsendingen er stoppet av Skatteetatens valideringer og feilen/e må rettes opp for at skattemeldingen kan sendes inn. 
 • Avviksmelding - Denne er kun til informasjon og stopper ikke innsendingen av skattemeldingen og kan ignoreres.

image-20240214161727-2

  Skatteetaten har utsatt fristen for innsending for enkelte grupper av skattepliktige:

  • Selskap på Svalbard: 30. juni
  • Petroleum: 24. mai
  • Rederi: 30. juni
  • Kraft: 30. august
  • Havbruk: 30. august 
  • SDF, USDF og NOKUS: 30. juni. Frist for deltakerne følger selskapet.

  Øvrige grupper kan søke om utsatt frist på ordinær måte:

  • Regnskapsførere og revisorer kan søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding på vegne av klienter.
  • Skatteetaten kommer å informere om følgende: Rådgiver vil få mulighet å søker frist fra 31. mai til 30. juni på mer enn 10 % av kundemassen. Dette gjelder både for upersonlige og for ENK.
  • Enkelte grupper som er nevnt ovenfor, treffes ikke av dette.

   

  Arbeidsgang - Innsending av skattemelding 

  • Når skattemeldingen er ferdig og det ikke er noen ubehandlede kontroller, velg "Ferdigstill".
  • Derifra sendes skattemeldingen med eventuelle vedlegg til Altinn.
  • For å sende inn skattemelding til Altinn, trengs elektronisk ID, f.eks. BankID. 
  • Komplett innsending (send signert), betyr at skattemeldingen sendes til Skatteetaten. Skattemeldingen er signert i Capego Årsoppgjør. Du behøver ikke logge deg inn i Altinn/hos Skatteetaten for å signere.
   • Ved komplett innsending valideres skattemeldingen mot alle kontrollene i Skatteetatens valideringstjeneste. 
  • Ikke-komplett innsending (send usignert), betyr at skattemeldingen sendes usignert. Skattemeldingen kan deretter sendes på nytt signert fra Capego Årsoppgjør eller oppdateres og signeres i Altinn/hos Skatteetaten.
   • Utskrift hos Skatteetaten av skattemelding og næringsspesifikasjon er et bra alternativ til utskrift i Capego Årsoppgjør.
  • Sjekklisten på Ferdigstill - siden er kun et hjelpeverktøy - det er intet krav om at den fylles ut for å får sendt inn skattemeldingen. 

   

  Roller i Altinn

  • For å sende inn skattemeldingen til Altinn på vegne av et selskap, må innsenderen ha en av rollene som beskrives på Skatteetatens nettsider.
  • Du sender inn på nye måten med elektronisk ID (Bank ID).

   

  Revisors signatur 

  Dersom selskapet har revisor skal også revisor signere skattemeldingen.

  • Revisor må være registrert som revisor for selskapet i Brønnøysund
  • Gå til Oversikt Skattemelding
  • Klikk på Vilkår for beskatning
  • Sett hake i aktuelle felt for Revisors signering.
  • Send til Altinn - Signert (se arbeidsgang nedenfor)
  • Innboks i Altinn bekrefter med 2 meldinger:
   •  Arkivert skjema: skattemelding 2023
   • Tilgjengelig: Skattemelding

  Marker hva revisor skal signere for selskapet:

  image-20240415154500-1

  Revisor mottar en signeringsoppgave i sin meldingsboks i Altinn.

  image-20240214163710-3

   

  Vedlegg til skattemeldingen og næringsspesifikasjonen

  Har du problemer med å legge ved vedlegg, vennligst se på bra løsning her: Feilmelding Status 500.

  Følg med i megafonen på forbedringer med å legge til eksternt vedlegg.

   

  • Generelt - send inn vedlegg til skattemelding når det er behov for ytterligere dokumentasjon. 
  • Det er en begrensning på maks 10 vedlegg.
  • vedlegg legges til lengst ned til venstre i skjermbildet.

  image-20230601111832-1

  • Bruk godkjente formater.
  • Sett hake for "Dokumentasjonen skal overføres til Skatteetaten".
  • Velg Skattemelding eller Næringsspesifikasjon.
  • Angi kategori.

  image-20240220152539-1

   

  Kvalitetssikre skattemeldingen når den er levert

  Vi anbefaler at du låser og markerer Skattemelding kvalitetssikret når sjekklisten er gjennomgått og skattemeldingen er levert.

  image-20230523145315-1