Capego Årsoppgjør - Ferdigstill, innsending av skattemelding selskap

Skatteetaten har utsatt fristen for innsending av skattemeldingen for enkelte grupper av skattepliktige (se nedenfor)

Send signert (komplett) eller send usignert (ikke komplett)

Elektronisk ID (Bank ID) - Riktig rolle - Revisors signatur - Vedlegg

Kvalitetssikre og lås oppdraget når skattemeldingen er levert

 

Merk:

 • Alle som rapporterer skatt for selskaper må laste ned forhåndsutfylt informasjon (prefill) fra Skatteetaten. 
 • Ved problemer med nedlasting, sjekk at du ikke har blitt automatisk logget ut fra Skatteetatens nettsider.
 • Dersom du ønsker utskrift av skattemeldingen, er den enkleste løsningen å sende inn skattemeldingen usignert til Skatteetaten. Dokumentene kan da skrives ut i Skatteetatens visningsklient. Her kan du velge å lagre som PDF-fil eller å sende dokumentene direkte til en skriver. Utskriften har flere tilpasningsmuligheter, og det er mulig å få utskriften på engelsk.
  Skattemeldingen må deretter sendes inn på nytt signert fra Capego Årsoppgjør, eller den kan signeres inne hos Skatteetaten. 
 • Feilmeldinger - Innsendingen er stoppet av Skatteetatens valideringer og feilen/e må rettes opp for at skattemeldingen kan sendes inn. 
 • Avviksmelding - Denne er kun til informasjon og stopper ikke innsendingen av skattemeldingen og kan ignoreres.

image-20240214161727-2

  Skatteetaten har utsatt fristen for innsending for enkelte grupper av skattepliktige:

  • Selskap på Svalbard: 30. juni
  • Petroleum: 24. mai
  • Rederi: 30. juni
  • Kraft: 30. august
  • Havbruk: 30. august 
  • SDF, USDF og NOKUS: 30. juni. Frist for deltakerne følger selskapet.

  Øvrige grupper kan søke om utsatt frist på ordinær måte.

   

  Arbeidsgang - Innsending av skattemelding 

  • Når skattemeldingen er ferdig og det ikke er noen ubehandlede kontroller, velg "Ferdigstill".
  • Derifra sendes skattemeldingen med eventuelle vedlegg til Altinn.
  • For å sende inn skattemelding til Altinn, trengs elektronisk ID, f.eks. BankID. 
  • Komplett innsending (send signert), betyr at skattemeldingen sendes til Skatteetaten. Skattemeldingen er signert i Capego Årsoppgjør. Du behøver ikke logge deg inn i Altinn/hos Skatteetaten for å signere.
   • Ved komplett innsending valideres skattemeldingen mot alle kontrollene i Skatteetatens valideringstjeneste. 
  • Ikke-komplett innsending (send usignert), betyr at skattemeldingen sendes usignert. Skattemeldingen kan deretter sendes på nytt signert fra Capego Årsoppgjør eller oppdateres og signeres i Altinn/hos Skatteetaten.
   • Utskrift hos Skatteetaten av skattemelding og næringsspesifikasjon er et bra alternativ til utskrift i Capego Årsoppgjør.
  • Sjekklisten på Ferdigstill - siden er kun et hjelpeverktøy - det er intet krav om at den fylles ut for å får sendt inn skattemeldingen. 

   

  Roller i Altinn

  For å sende inn skattemeldingen til Altinn på vegne av et selskap, må innsenderen ha en av rollene som beskrives på Skatteetatens nettsider.

    

   Revisors signatur 

   Dersom selskapet har revisor skal også revisor signere skattemeldingen.

   • Revisor må være registrert som revisor for selskapet i Brønnøysund
   • Gå til Oversikt Skattemelding
   • Klikk på Vilkår for beskatning
   • Sett hake i aktuelle felt for Revisors signering.
   • Send til Altinn - Signert (se arbeidsgang nedenfor)
   • Innboks i Altinn bekrefter med 2 meldinger:
    •  Arkivert skjema: skattemelding 2023
    • Tilgjengelig: Skattemelding

   Revisor mottar en signeringsoppgave i sin meldingsboks i Altinn.

   image-20240214163710-3

    

   Vedlegg til skattemeldingen og næringsspesifikasjonen

   • Generelt - send inn vedlegg til skattemelding når det er behov for ytterligere dokumentasjon. 
   • Det er en begrensning på maks 10 vedlegg.
   • vedlegg legges til lengst ned til venstre i skjermbildet.

   image-20230601111832-1

   • Bruk godkjente formater.
   • Sett hake for "Dokumentasjonen skal overføres til Skatteetaten".
   • Velg Skattemelding eller Næringsspesifikasjon.
   • Angi kategori.

   image-20240220152539-1

    

   Kvalitetssikre skattemeldingen når den er levert

   Vi anbefaler at du låser og markerer Skattemelding kvalitetssikret når sjekklisten er gjennomgått og skattemeldingen er levert.

   image-20230523145315-1