Capego Årsoppgjør - Ferdigstill, innsending av personlig skattemelding

For å sende inn skattemeldingen til Altinn, trengs en elektronisk ID, f.eks. BankID, og riktig rolle

Arbeidsgang - Innsending av personlig skattemelding

Skatteetatens feilmeldinger - noen eksempler

Kvalitetssikre og lås oppdraget når du har levert

Revisors signatur

Vedlegg

 

Merk:

 • Vi arbeider med en løsning slik at du som bruker får en oversikt over innsendte skattemeldinger.
 • Skatteetaten har noen utfordringer med sine systemer som medfører at:
  • Det kan ta ekstra lang tid før Skattemeldingen vises i Min skatt. Det anbefales å sjekke Min skatt dagen etter innsending.
  • Statusknapp "Ikke Sendt" blir ikke oppdatert. Dette er kun en visningsbilde. Vi undersøker om våre tjenester kan forbedres.
 • Ved problemer bør du sjekke at du ikke har blitt automatisk logget ut fra Skatteetatens nettsider.

 

image-20230530103306-1

   

   Roller i Altinn

   Du må ha en av disse rollene for å sende inn ny personlig skattemelding og næringsspesifikasjon på vegne av enkeltpersonforetak Skatteetaten - Skattemelding roller i Altinn - næringsdrivende/ENK:

   • Skatteforhold privatperson​ - Rettighet delegeres i Altinn på privatperson.
   • Begrenset signeringsrett - Rettighet delegeres i Altinn på privatperson.​
   • Regnskapsfører med signeringsrett - Rettighet gis via registrering av "Regnskapsfører" for selskapet i Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret. 
   • Har du klienter som er ikke-elektroniske brukere eller såkalte papirbrukere, kan du nå få tilgang til deres skatteforhold digitalt. Representere og rapportere for ikke- elektroniske brukere RF-1551

   Disse rollene støttes ikke lenger for innsending av ny skattemelding: 

   • Revisorrettighet (REVAI), Regnskapsmedarbeider (REGNA), utfyller/innsender (UTINN).
   • Har regnskapsfører/revisor en av disse rollene i dag, må de få tildelt nye roller.

   Når du leverer på vegne av andre: Tidligere var det mulig å delegere rettigheter knyttet til innsending av enkeltskjema i Altinn. Denne muligheten finnes ikke for ny skattemelding.

    

   Arbeidsgang - Innsending av personlig skattemelding med/uten næringsspesifikasjon

   • Når Skattemeldingen er ferdig og det ikke er noen ubehandlede kontroller, velg "Ferdigstill".
   • Derifra sendes skattemeldingen med eventuelle vedlegg til Altinn.
   • For å sende inn skattemelding til Altinn, trengs elektronisk ID, f.eks. BankID. 
   • Capego Årsoppgjør støtter:
    • Komplett innsending (send signert), som betyr at skattemeldingen sendes til validering og deretter til arkiv/fastsatt hos Skatteetaten. Skattemeldingen er signert i Capego Årsoppgjør. Du skal ikke logge deg inn i "Min skatt" for å signere.
    • Ved komplett innsending valideres skattemelding og næringsspesifikasjonen mot alle kontrollene i Skatteetatens valideringstjeneste. 
    • Ikke-komplett innsending (send usignert), som betyr at skattemeldingen sendes usignert. Skattemeldingen kan deretter oppdateres og signeres i Min skatt.
   • Utfylling av sjekklisten er ikke obligatorisk, den er kun et hjelpeverktøy. 

   image-20230424155950-1

   • Dersom du ikke har nyeste prefilldata når du sender inn, kommer feilmeldingen "Fastsatt skattemelding ikke basert på gjeldende skattemelding" eller "Skattemeldingen din er oppdatert - Sørg for at den digitale innrapporteringsløsningen du bruker laster ned oppdateringene og sender inn på nytt".
   • Da må du laste ned prefilldata på nytt fra "Min skatt" før du kan sende inn, se last ned skattemelding fra Altinn

   image-20230706160013-1

     

    Skatteetatens valideringstjeneste - feilmeldinger ved innsending - noen eksempler:

     

    "No refresh token available for...". Løsningen er å logge ut og deretter inn til Skatteetaten. 

    image-20230707144803-1

    image-20230707145004-2

     

    "Her gikk noe galt" etter vellykket innsending av skattemelding fra Capego Årsoppgjør. Årsaken er at det ligger ugyldige tegn (f.eks. &) i en eller flere poster i skattemeldingen, f.eks. under bank og aksjesparing. Her må man gå inn i skattemeldingen og fjerne disse tegnene og sende på nytt.

    image-20230609080924-2

     

    Revisors signatur på næringsspesifikasjonen 

    • Revisoren må være registrert som revisor for ENK'et i Brønnøysund
    • Gå til Oversikt Skattemelding
    • Klikk på Vilkår for beskatning
    • Sett hake under Annet: Skal bekreftes av revisor
    • Send til Altinn - Signert (se arbeidsgang nedenfor)
    • Innboks i Altinn bekrefter med 2 meldinger:
     •  Arkivert skjema: skattemelding 2022
     • Tilgjengelig: Skattemelding

    Revisor mottar en signeringsoppgave i meldingsboksen i Altinn.

    image 62

     

    Kvalitetssikre skattemeldingen når den er levert

    Vi anbefaler at du låser og markerer Kvalitetssikret når Skattemeldingen er levert.

    image-20230523145315-1

     

    Vedlegg til skattemelding og næringsspesifikasjonen

    • Generelt - send inn vedlegg til skattemelding når det er behov for å dokumentere ytterligere. 
    • Det er begrenset til maks 10 vedlegg.
    • Legg til vedlegg på Skattemelding lengst ned til venstre.

    image-20230601111832-1

    • Bruk godkjente formater.
    • Sett hake for "Dokumentasjonen skal overføres til Skatteetaten.
    • Velg Skattemelding eller Næringsspesifikasjon.
    • Angi kategori.

    image-20230601111840-2