Capego Årsoppgjør - Ferdigstill, innsending av personlig skattemelding

Arbeidsgang - Send signert (komplett) eller send usignert (ikke- komplett)

Innsending med BankID - Riktig rolle - Revisors signatur - Vedlegg

Kvalitetssikre og lås oppdraget når du har levert

 

Merk:

 • Alle som rapporterer personlig skattemelding må laste ned forhåndsutfylt informasjon (prefill) fra Skatteetaten. 
 • Ved problemer med nedlasting, sjekk først at du ikke har blitt automatisk logget ut fra Skatteetatens nettsider.
 • Dersom du ønsker utskrift av skattemeldingen, er den enkleste løsningen å sende inn skattemeldingen usignert til Skatteetaten. Dokumentene kan da skrives ut i Skatteetatens visningsklient. Her kan du velge å lagre som PDF-fil eller å sende dokumentene direkte til en skriver. Utskriften har flere tilpasningsmuligheter, og det er mulig å få utskriften på engelsk. Skattemeldingen må deretter sendes inn på nytt signert fra Capego Årsoppgjør, eller den kan signeres inne hos Skatteetaten. 
 • Feilmeldinger - Innsendingen er stoppet av Skatteetatens valideringer og feilen/e må rettes opp for at skattemeldingen kan sendes inn. 
 • Avviksmelding - Denne er kun til informasjon og stopper ikke innsendingen av skattemeldingen, og kan ignoreres.

  Roller i Altinn

  • Du må ha tilgang via rolle i Altinn eller delegering for å sende inn ny personlig skattemelding og næringsspesifikasjon på vegne av enkeltpersonforetak. For mer informasjon, se Skatteetatens artikkel: Få tilgang til andres skatteforhold. 

   

  Arbeidsgang - Innsending av personlig skattemelding med/uten næringsspesifikasjon

  • Når Skattemeldingen er ferdig og det ikke er noen ubehandlede kontroller, velg "Ferdigstill".
  • Derifra sendes skattemeldingen med eventuelle vedlegg til Altinn.
  • For å sende inn skattemeldingen til Altinn, trengs elektronisk ID, f.eks. BankID. 
  • Capego Årsoppgjør støtter:
   • Komplett innsending (send signert), som betyr at skattemeldingen sendes til validering og deretter til arkiv/fastsatt hos Skatteetaten. Skattemeldingen er signert i Capego Årsoppgjør. Du skal ikke logge deg inn i "Min skatt" for å signere.
   • Ved komplett innsending valideres skattemelding og næringsspesifikasjonen mot alle kontrollene i Skatteetatens valideringstjeneste. 
   • Ikke-komplett innsending (send usignert), som betyr at skattemeldingen sendes usignert. Skattemeldingen kan deretter oppdateres og signeres i Min skatt.
  • Utfylling av sjekklisten er ikke obligatorisk, den er kun et hjelpeverktøy. 

  image-20230424155950-1

  • Dersom du ikke har nyeste prefilldata når du sender inn, kommer feilmeldingen "Fastsatt skattemelding ikke basert på gjeldende skattemelding" eller "Skattemeldingen din er oppdatert - Sørg for at den digitale innrapporteringsløsningen du bruker laster ned oppdateringene og sender inn på nytt".
  • Da må du laste ned prefilldata på nytt fra "Min skatt" før du kan sende inn, se last ned skattemelding fra Altinn

  image-20230706160013-1

   Revisors signatur på næringsspesifikasjonen 

   • Revisoren må være registrert som revisor for ENK'et i Brønnøysund
   • Gå til Oversikt Skattemelding
   • Klikk på Vilkår for beskatning
   • Sett hake under Annet: Skal bekreftes av revisor
   • Send til Altinn - Signert (se arbeidsgang nedenfor)
   • Innboks i Altinn bekrefter med 2 meldinger:
    •  Arkivert skjema: skattemelding 2023
    • Tilgjengelig: Skattemelding

   Revisor mottar en signeringsoppgave i innboksen i Altinn.

   image 62


   Vedlegg til skattemelding og næringsspesifikasjonen

   • Generelt - send inn vedlegg til skattemelding når det er behov for ytterligere dokumentasjon.
   • Det er en begrensning på maks 10 vedlegg.
   • Legg til vedlegg på skattemelding lengst ned til venstre i skjermbildet.

   image-20230601111832-1

   • Bruk godkjente formater.
   • Sett hake for "Dokumentasjonen skal overføres til Skatteetaten.
   • Velg Skattemelding eller Næringsspesifikasjon.
   • Angi kategori.

   image-20230601111840-2

    

   Kvalitetssikre skattemeldingen når den er levert

   Vi anbefaler at du låser og markerer Kvalitetssikret når Skattemeldingen er levert.

   image-20230523145315-1