Capego Årsoppgjør - Kontroller ved ferdigstillelse

Aktuelle kontroller for å avdekke mangler før innsending av personlig og upersonlig skattemelding

 

Merk:

Den strenge valideringen i Temabasert skatterapportering skyldes at Skatteetaten vil ha bedre kvalitetssikring av dataene som sendes inn. Dette medfører ekstra utfordringer i Capego Årsoppgjør og for deg som bruker. 

  • Vi oppdaterer Capego Årsoppgjør løpende med nye kontroller for å avdekke mangler før innsendelse, bl.a. etter innspill fra våre kunder.
  • Etter slike oppdateringer kan det oppstå problemer med de preutfylte dataene som allerede er lastet ned fra Min Skatt. Da bør man nullstille prefill og laste ned dataene på nytt
  • Skatteetaten arbeider med å forbedre valideringen, bl.a. ved å lage bedre tekster/forklaringer på hvorfor innsendinger feiler.

 

Kontrollfunksjonen - forebygger feil ved innsendelse

  • Kontrollfunksjonen «Kontroller», med eventuelle varsler, finnes øverst på siden for Skattemelding og fanen "Ferdigstill".
  • Ved varsel må dataene korrigeres, registreres eller slettes i tema.
  • Klikk på det aktuelle varselet for å komme direkte til temaet.

image-20230531132933-1

image-20230606144026-2

 

  • Alternativ er å klikk Åpne oversikten for å rette problemet. Du kommer direkte til aktuelt tema.

image-20240611133446-1

  • Skjul kontroll hvis tipset ikke er aktuelt for skattemeldingen
  • Vis skjulte kontroller

image-20240611133551-2