Capego Årsoppgjør - Opprette ny bruker, gi tilgang og WK-ID

En Bruker med WK-ID kan deretter tildeles rolle/tilgang som bruker/medarbeider hos de ulike klientene (i de respektive selskap). Mer informasjon under hovedmenyen: Klienter 

 

Merk:

 • Det er bare Systemadministrator som har rettigheter til å opprette WK-ID og gi tilgang som "Bruker", "Systemadministrator" eller "Gjest".
 • Du kan sjekke hvilken tilgang/rettighet du har ved å klikke på ditt navn oppe til høyre i Oppdragsbehandleren.
 • En WK-ID gir adgang til Wolters Kluwers produktsfære. Det kan sammenlignes med å ha en Google-konto eller en Apple-ID. En WK-ID gjør at man kan logge inn på alle Capego-produkter som anvendes, med samme brukernavn og passord. 

image-20220908162716-1

Arbeidsgang:

 1. Velg Brukere
 2. Klikk + (Ny-knappen)
 3. Opprett ny bruker
 4. Lagre
 5. Bruker får en e-post: "Velkommen som bruker av Capego Årsoppgjør". Status = Invitasjon.
 6. Bruker oppretter passord og bekrefter sin e-post. Status = Aktiv.
 7. NB! Systemadministrator må deretter aktivere lisens opp mot hver bruker som har tilgang som enten Bruker eller Systemadministrator.
 8. Bruker laster ned Capego-klienten på sin PC og kan logge på.

image-20220908163241-2

 • WK-ID: Angi brukers e-post, som må være unik i Oppdragsbehandlingen. Dvs. at samme e-postadresse ikke kan brukes på flere brukere.
 • Alle felt merket med rødt er obligatoriske. Enkelte felt har valideringer og blir røde hvis informasjonen er angitt feil.
 • Angi tilgang /rettigher
  • Bruker: Har begrensede rettigheter. Brukeren kan se andre brukere, men kan ikke gjøre endringer i tilgangsnivåer, opprette eller fjerne brukere.
  • Systemadministrator: Vi anbefaler at kun noen få personer opprettes som systemadministratorer.
  • Gjest: Betyr at du som Bruker kan invitere konsulent eller revisor som Gjester, for å få hjelp til eller for gjennomgang av regnskapet. Dette muliggjør effektivt samarbeid mellom flere parter (se menypunkt om gjestetilgang i nedtrekksmenyen over).

NB! Feltet for fødselsdato er merket som rødt, men har ingen obligatorisk funksjon i norske Capego Årsoppgjør. Her holder det å legge inn ett siffer.

image-20220908182201-12

 • Når du klikker på Lagre-knappen får brukeren status som invitert på brukerkortet sitt.
 • Det sendes samtidig en e-post til brukeren med invitasjon om at vedkommende skal opprette sitt eget passord til sin WK-ID via en lenke i e-posten. 
 • Passordet må være sterkt. Det må ha minst 8 tegn og inneholde store og små bokstaver, tall og symboler.
 • En ny e-post ber brukeren om å bekrefte e-postadressen sin.
 • Når dette er gjort, aktiveres brukeren og statusen endres til «Aktiv» i Oppdragsbehandleren.

image-20220908175300-9

  Invitasjons-e-posten ser slik ut:

  image-20220908172224-6

  Problemer?

  Dersom brukeren ikke har klart å aktivere sin WK-ID eller finne invitasjons-e-posten, kan du deaktivere og fjerne brukeren. Vedkommende må deretter opprettes på nytt.

  • Åpne brukerkortet.
  • Klikk på Innstillings-knappen (Tannhjulet).
  • Endre statusen Aktiv fra PÅ til AV.
  • Lagre.

  image-20220908175856-10

  • Klikk på Fjern-knappen
  • Bruker slettes og vedkommende kan opprettes på nytt

  image-20220908180247-11