Capego Årsoppgjør - Noter

Behandle noter

Notene har sin egen dialog for effektivt å kunne velge passende noter til årsregnskapet og supplere med informasjon

 

Merk:

 • Noen noter henter informasjon fra skattemodulen, andre fylles ut manuelt. Husk å trykke på "Hent fra skatt" for å hente tall fra skattemodulen. 
 • Alle felter i noter som er låst (f eks sum), kan åpnes med å høyreklikke og velge åpne låst felt.
 • Det finnes ennå ikke en funksjon for maler på noter, så du må opprette et oppsett for hvert selskap. 
 • Du kan knytte en note til flere linjer i regnskapet, det er derimot ikke mulig å bruke en notehenvisning (notenummer) til flere noter.
 • Noten for aksjekapital og aksjonærinformasjon. Det oppstår en feil når du overfører fra skattemodulen (RF-1086) til årsavslutning, som vil bli rettet. Pålydende i linje 1, legges også til på siste linje i tabellen, slik at pålydende vises feilaktig 2 ganger. Løsningen er at du går inn i tabellen, skroller helt ned og sletter verdien.
 • Noten Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Felt for pålydende aksepterer ikke desimaler, kun hele tall. Feil vil bli rettet. Dersom du ønsker å bruke desimaler, er løsningen å bruke noten Aksjekapital og aksjonærinformasjon. 
 • ENK og prinsippnoter. Les mer her.

 

Arbeidsgang:

 • Velg fanen "Årsrapport"
 • Klikk "Behandle noter"

Hantere noter

 • Notene som er huket av inneholder tekstforslag forankret i lov og forskrift.
 • Legg til et ekstra notat ved å krysse av eller dobbeltklikke.
 • Med knappen «Ny note» kan du legge til noter i tillegg til de som er foreslått i oversikten.
 • Notene nummereres automatisk basert på hvilken linje de er koblet til.
 • Du kan huke av noter som er ferdigstilt - knappen "Note finished".

hantere noter 2

   

  Endre notenummer manuelt når du står i noteoversikten

  image-20240222131337-1

   

  Velg hvilke linjer i resultat eller balanse en note skal knyttes opp mot

  • Klikk "Endre tilkoblinger"
  • Sett hake for ønsket note - se eksempel i bildet
  • Setter du flere haker vil notereferansen vises flere ganger

  image-20240222131602-2

  image-20240222131612-3

   

  Noter som henter opplysninger fra skattemodulen

  I Capego Årsoppgjør har vi lagt til rette for at 4 noter henter opplysninger fra skattemodulen. Opplysninger vil da legge seg på sine respektive poster i noten. Du kan også registrere manuelt. Trykk på "Hente info/Hente fra" knappen i noten for å hente opplysninger fra skattemodulen. 

  • Skattenote - Hent fra Skatt
  • Driftsmiddelnote - Hent fra Anleggsregisteret eller fra Skatt
  • Egenkapitalnote - Hent fra Egenkapitalavstemming (RF-1052)
  • Aksjekapital og aksjonærinformasjon note - Hent fra RF-1086

   

  Skattenote

  • Legg merke at det per default kun hentes info til årets kolonne, men at man kan fjerne haken for å få tall for begge år.
  • Klikk "Hent fra Skatt". 

  image-20230215145218-1

   

  Driftsmiddelnote

  • Huk av saldogruppe som skal vises i hver enkel kolonne.
  • Huk av for "Bruk kolonnen".
  • Du har to alternativer for å hente opplysninger. 
  • Klikk "Hent fra anleggsregisteret". Det forutsetter at du bruker anleggsregisteret.
  • Klikk "Hent fra skatt". Opplysninger hentes fra RF-1084 (anbefales å ikke bruke denne da den kun henter skattemessige verdier)

  image-20230215145218-2

  Egenkapitalnote

  • Marker hvilke kolonner som skal brukes slik at kolonne(ene) vises på utskrift.
  • Alternativt kan du knytte regnskapslinje(r) til hver post eller legge til tall manuelt.
  • Klikk "Hent fra skatt". Opplysninger hentes fra RF-1052. 

  image-20230215145218-3

  Aksjekapital og aksjonærinformasjon note

  • Husk å huke av for "Bruk kolonnen", dersom det er flere aksjeklasser.
  • Klikk "Hent fra RF-1086 aksjonærregisteroppgaven".

  image-20230215145218-4

   

  Ønsker du å slette alle noter i gamle Årsavslutning og starte på nytt?

  • Åpne filen i gamle Årsavslutning og erstatt notene.
  • Importer filen til Capego Årsoppgjør.

  image-20240411113543-1

   

  Manuelle noter

  Tekst er under utarbeidelse