Capego Årsoppgjør - Del 2: Opprette klient ENK og ferdigstill

Skattemelding person - Opprette klient ENK (Enkeltpersonforetak) og ferdigstill årsregnskapet for ENK

 

Merk:

 • Les her om å opprette en klient
 • Brukere av våre gamle programmer oppretter klienter ved å importere fjorårstall (2021) fra Skatt og Årsavslutning.  
 • For å sende inn årsregnskapet til regnskapsregisteret, må du ha riktig rolle hos Altinn og du må bruke riktig datasystem-ID og passord, og benytte riktig personlig passord for å få tilsendt engangskode.
 • Alle verdier som skal endres i ENK, må korrigeres i klientens ENK. Deretter oppdaterer du skattemeldingen. Det kan ikke gjøres manuelle endringer i Næringsspesifikasjonen i Skattemeldingen.
 • Om du har driftsmidler i balansen, må disse manuelt legges til i næringsspesifikasjonen.

 

Arbeidsgang:

 • Opprette en klient: Enkeltpersonforetak.
 • ENK registreres med organisasjonsnummer.
 • Du oppretter en klient for hvert ENK. En privatperson kan ha flere ENK. 
 • Har du flere ENK, må du opprette en klient for hver næring du driver, hvis næringene er adskilt i egne regnskapssystem.

image-20230120150653-1

 • Skattemeldingen legger seg under Privatperson.
 • Årsavslutning legger seg under ENK (Enkeltpersonforetak). Se bildet nedenfor.

image-20230120151050-1

 • Klikk på Årsavslutning og angi Næringstype, Årsregnskapsplikt og opplysninger om Antall årsverk og Antall ansatte.
  • Full regnskapsplikt innebærer plikt til å registrere og dokumentere regnskapsopplysninger samt utarbeide årsregnskap (resultat, balanse og noter) og årsberetning.
  • Begrenset regnskapsplikt innebærer plikt til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, men det stilles ikke krav om utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapslovens regler.
  • Begrenset regnskapsplikt forutsetter at du oppfyller krav om små foretak og har plikt til å levere inn skattemelding. 

image-20230120152024-2

image-20230120152214-3

 • Klikk på det grønne feltet for å starte årsoppgjøret.

image-20230120152353-4