Capego Årsoppgjør - Kontostyring

Opprette og legg regnskapslinjen på en spesifikk plass i enten balanse eller resultatregnskapet

Koble til/endre postkode 1 og  postkode 2, RF-1167 Næringsoppgaven

 

Merk:

 • Se manual om Opprett konto, dersom du ønsker å opprette ny konto (ny regnskapslinje) i balanse eller resultatregnskapet
 • Se manual om Spesifisert næringsoppgave - Rapporten som viser rød tråd mellom regnskapet og næringsoppgaven
 • Postkode 1 er referanse til RF-1167 Næringsoppgave, side 2 og 3.
 • Postkode 2 er referanse til RF-1167 Næringsoppgave, side 1 og 4.

 

Kontostyring

Dersom du ønsker å opprette en ny linje som ikke finnes fra før eller vil legge linjen på en spesifikk plass i enten balanse eller resultat, kan du lage ny linje ved å gå til funksjonen Kontostyring.

 • Velg menyknappen i Regnskapsfanen
 • Klikk "Kontostyring"

image-20230102105211-1

 • Velg "Avansert" under kontostyring, for å komme til linjeinndelingen
 • Her ser du både regnskaplinjer og skattelinjer (regnskaplinjer er knyttet til skattelinjer)
 • Velg Balanse eller Resultatregnskap

Se eksempel nedenfor:

 1. "Bankinnskudd, kontanter og lignende" er markert
 2. Ved å klikke på ikonet med grønn farge, opprettes en ny linje
 3. Linjen slettes ved å klikke på ikonet med rød farge

ny linje

 • "Under valgte linje" - Linjen legger seg under bankinnskudd
 • "Etter valgte linje" - Linjen legger seg etter bankinnskudd

image-20230102113850-3

 • Ved å velge "Under valgte linje", vil linjen legge seg under paraplyen til "Bankinnskudd, kontanter og lignende."
 • Navnet på den nye linjen legges inn ved å markere linjen og legge inn navn under fanen for "Detaljer."
 • I eksempelet nedenfor kalles den nye linjen for "Eksempel bankinnskudd."
 • Hvis du ønsker å angi intervall for denne linjen, gjøres dette under "Detaljer" i kolonnen for "Intervall".

image-20230102114433-6

 • Du kan også legge til postkode 1 og postkode 2
 • I utgangspunktet er denne linjen usynlig, som den også skal være, men dersom du ønsker å gjøre linjen synlig i balansen, trykker du på formatknappen for linjen og velger linjetype "Verdilinje"

image-20230102114803-7

image-20230102114835-8

 

Kontostyring Avansert - postkode 1 og postkode 2

 • Klikk Skatt
 • Velge å vise koblinger til postkode 1 eller Postkode 2

image-20230130175741-1

 •  Om du ønsker å gjøre endringer på postkode 1 eller postkode 2, må du klikke på avansert (til høyre for "skatt)

Avansert kontostyring

Steg 1:

 • Vi begynner med overskriftsraden.
 • Per default ser man kolonne for format, postkode 1, postkode 2, Altinn, UB, endring,
 • Format kolonnen brukes til å gjøre på skattelinjer.
 • Trykk på formatknappen for hvilke som helst skattelinje (skattelinje: de linjene som har postkode 1).
 • Her kan du velge å gjøre en linje synlig eller legge til en linje før/etter eller angi at linjen alltid skal vises når den har verdi osv.

Steg 2:

 • I eksemplet nedenfor, ser vi på linjen for "Personbiler, maskiner, inventar, verktøy mv" som har postkode 1205.
 • Om du skal angi eller endre postkode 1 til en skattelinje, klikker du på knappen til skattelinjen i  kolonnne for Postkode 1.
 • Postkode 1 for denne linjen er 1205 og skal som regel ikke endres.
 • Dersom du likevel ønsker å endre postkode 1 (eller at skattelinjen ikke har postkode 1), trykker man på "Velg" og man får opp vindu som vises i bilde nedenfor.
 • Nå kan du velge en annen postkode 1 for denne skattelinjen. Klikk "Overfør".
 • Klikk på "Lukk", om du ikke ønsker å endre postkode 1 for personbiler, maskiner, inventar mv.
 • På tilsvarende måte kan du klikke på menyknappen for postkode 2 for å endre postkode 2.

postkode 1

   postkode 1-2

    Steg 3 og 4:

    For hver skattelinje har man flere valg.

    "Detaljer"

    • I eksemplet følger vi standard kontoplan og har predefinerte intervaller

    image-20230125211800-1

    Tekst er under utarbeidelse