Capego Årsoppgjør - Reklassifisering og flytting av konto (regnskapslinjer)

Forskjellen mellom å flytte og reklassifisere regnskapslinjer 


Flytte regnskapslinje

 • Regnskapslinjen flyttes i regnskapsbildet med musepekeren. Fargen endres fra blått til oransje. Fargen endres til blått igjen når linjen kan plasseres et annet sted. 
 • Du kan også flytte linjen mot høyre og legge linjen på ønsket sted i bildet "Koble til rad" som kommer opp når du flytter musen. 
 • NB! når man flytter en linje som beskrevet, tas også fjorårets beløp med. 

image-20230102080236-1

 

Reklassifisere

 • Når du reklassifiserer, kan du velge om du skal reklassifisere fjorårets eller årets tall. Det mest vanlige er å reklassifisere årets tall. 
 • I regnskapsbildet klikker du på innstillingsknappen for den aktuelle regnskapslinjen og velger "Reklassifser konto" som vist nedenfor.

reklassifisere

Du får følgende valg: 

 • Flyttes til linje (1) - Velg hvor man ønsker å flytte beløpet.
 • Velg første linje (2) om man ønsker å kun reklassifisere årets beløp.
 • Kolonne "Flyttet verdi" velger du om du ønsker å flytte delbeløp.
 • Huk av for "Flytt alle" om hele beløpet skal flyttes.
 • Klikk på OK.

reklassifisere valg

 •  Det fremgår av teksten hvor det er reklassifisert fra og hvor det er reklassifisert til.
  I eksemplet nedenfor er kr 30 000 flyttet fra konto 1250 "Inventar" til "Forskning og utvikling"

reklassifisere resultat