Capego Årsoppgjør - Representere og rapportere for ikke- elektroniske brukere RF-1551

Har du klienter som er ikke-elektroniske brukere eller såkalte papirbrukere, kan du nå få tilgang til deres skatteforhold digitalt

 

Merk:

  • Se mer informasjon om fremgangsmetode på Skatteetatens nettside
  • Med fullmakt så kan du jobbe med din klient på lik linje med digitale klienter i Capego Årsoppgjør, dvs laste ned skattemelding fra Altinn, ferdigstille og sende inn skattemelding i Capego Årsoppgjør.
  • Dette gjelder blant annet skattemeldingen og skatteoppgjøret 

 

Arbeidsgang

Skatteetaten jobber med et prosjekt for å redusere antall rapporteringer på papir. Er man en profesjonell part med konsesjon til å drive advokatvirksomhet eller revisjons- og regnskapsvirksomhet, kan man få tilgang til å representere sine papirklienter digitalt. 

For å komme i gang med dette må man søke om å få tilgang til og sende inn RF-1551 Egenerklæring for person med fullmakt til å representere part(er) i skatteforhold. 

Dette gjøres ved å sende inn en e-post til skatteetaten, og etter ca. en ukes tid vil man få innvilget dette dersom man er en profesjonell part jf. ovenfor. Man får da tilgang til RF-1551, og her sender man inn personidentifikator (f.nr./d.nr.) på klientene man skal representere mv. 

Det er viktig å merke seg at det ikke er det profesjonelle "byrået" som skal få rollen som representant i skatteforhold, men en eller flere utvalgte personer i virksomheten. Disse må selv sende inn RF-1551 og oppgi hvilke klienter de skal representere i skatteforhold. Medarbeidere som skal sende inn RF-1551 må ha de riktige rollene i Altinn, før RF-1551 blir tilgjengelig.