Capego Årsoppgjør - Skattetemaer selskap

Skattemelding temaer - Bolig og eiendom, Finans samt Spesifikasjon relevant for beskatning

Næringsspesifikasjon temaer - Driftsmidler, varelager og fordringer samt Andre forhold

IFRS Skattemeldingen

 

Merk:

NB! Når skatteetaten angir RF-skjema som "Utgår", så betyr det ikke nødvendigvis at informasjon ikke lengre er aktuell, men at informasjonen behandles på en ny måte av Skatteetaten. 

 • Store deler av beløpsspesifiseringen i gamle skattemeldingen på side 1 er fjernet. F.eks. spesifiseringen av utdelt utbytte der Skatteetaten nå henter informasjon fra aksjonærregisteroppgaven.
 • Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. 

 

Skattemelding temaer

Under Skattemelding fremkommer temaene ved å klikke på plusstegnet: 

 • Bolig og eiendom
 • Finans
  • Andre finansprodukter
  • Norske aksjer og aksjer på Oslo Børs
  • Obligasjoner og sertifikater
  • Verdipapirfond
  • Virtuelle eiendeler/kryptovaluta
 • Spesifikasjon relevant for beskatning
  • Festetomt til bolig- og fritidseiendom
  • Fondskonto
  • Brukt jaktrett og utleie av rettigheter knyttet til skog

image-20240220132614-1

 

Næringsspesifikasjon temaer

Flere temaer fremkommer ved å klikke på plusstegnet ved næringsspesifikasjon.

 • Driftsmidler, varelager og fordringer
 • Andre forhold
 • Grunnlag

image-20240221092237-1

Driftsmidler, varelager og fordringer:

 • Gevinst- og tapskonto
 • Næringskjøretøy
 • Varelager
 • Fordringer
 • Ikke-avskrivbare driftsmidler
 • Lineær avskrivning av driftsmidler
 • Saldoavskrivning av driftsmidler
 • Øvrig til visning for spesifikasjon av anleggsmiddel - Nyhet:

image-20240220143028-2

 

Andre forhold:

 • Se spesielt "Andre forhold", der flere gamle skjemaer nå er slått sammen.
 • F eks:
  • Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender
  • Spesifikasjon av resultatregnskapskontoer for utenlandsk foretak med begrenset skatteplikt
  • Uttak fra norsk område

image-20240220141256-1


Grunnlag - Permanente forskjeller, Midlertidige forskjeller, Skattemessig resultat: