Capego Årsoppgjør - Bolig og eiendom, selskaper

  Alle eiendommer som et selskap eier skal registreres i register for fast eiendom.
  Deretter legges opplysningene om hver eiendom inn i "Bolig og eiendom" og denne kobles til riktig eiendom i registeret.


  Arbeidsgang 

  Eiendomsidentifikatoren (SERG) til eiendommen som skal registreres, må hentes ved oppkobling mot Skatteetaten:

  • Klikk på tannhjulet opp til venstre i skjermbildet og velg "Logg inn".
  • Følg anvisningene for oppkobling mot Skatteetaten. Logg på med Bank ID. (Man må ha de nødvendige roller og rettighetene for selskapet i Altinn.)

  image-20240305133531-1
   

  • Klikk på plusstegnet og velg Bolig og eiendom og Fast eiendom - register:


  image-20240123141836-1

  • Klikk på "Legg til linje":

  image-20240305133803-2

  • Legg inn opplysninger om eiendommen i de rødmerkede (obligatoriske) feltene.
   Kommunen velges ved å klikke på det blå ikonet, legg inn gårds- og bruksnummer i de nederste feltene. Dersom eiendommen ikke har Feste- eller Seksjonsnummer, legg tallet 0 - null - i disse feltene.
  • Klikk på "Søk etter bolig eller eiendom". Eiendomsidentifikatoren hentes fra Skatteetaten.

  image-20240305135648-5

  • Klikk på "Bolig og eiendom" i menyen til venstre i skjermbildet og velg eiendommen som er hentet i nedtrekksmenyen. Velg deretter aktuell Eiendomstype. For hver eiendom må det velges en eiendomstype, samt opprette forbindelse til eiendommen i "Fast Eiendom - Register" jf. nedtrekksmenyen.

  Bolig eiendom Capego

  • Legg inn relevante opplysninger som kreves for eiendomstypen, i nedenstående eksempel, utleid næringseiendom som benyttes som lager. Programmet beregner riktig utleieverdi. Klikk på "hamburgermenyen" til høyre for verdien for å se beregningen:

  image-20240305142016-6


  Kalkulasjonsfaktor - formuesverdsettelse av næringseiendom

  • For næringseiendom eid av ikke-børsnotert selskap som ligger i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er 0,085.
  • For øvrige kommuner er kalkulasjonsfaktoren 0,095. Programmet beregner dette automatisk.
  • Vær oppmerksom på at kalkulasjonsfaktor 0,095 gjelder for aksjonærenes formuesberegning i inntektsåret 2024, og da også at enkelte transaksjoner endrer tidspunktet for formuesfastsettelsen.
  • Ad. ikke - utleid næringseiendom 

  For å beregne utleieverdien for denne typen, må man via Skatteetatens boligkalkulator for å fastsette formuesverdien. Dette gjøres ved å klikke på lenken til Skatteetaten i programmet og deretter legge inn verdien fra kalkulatoren inn manuelt. 

  image-20240306112724-1