Capego Årsoppgjør - Bolig og eiendom, selskaper

   

  Merk:

  • Alle eiendommer som et selskap eier, skal registreres i register for fast eiendom. Deretter legges opplysningene om hver eiendom inn i temaet "Bolig og eiendom" og denne kobles til riktig eiendom i registeret.
  • Prefill må lastes ned i Capego Årsoppgjør for alle personlige og upersonlige skattemeldinger. Bolig og Eiendom som lastes ned i det som Skatteetaten har forhåndsutfylt, kan ikke slettes.
  • Et selskap kan ikke ha boligeiendom som primærbolig. Den må registreres som sekundærbolig.

   

  Arbeidsgang 

  Eiendomsidentifikatoren til eiendommen som skal registreres, må hentes ved oppkobling mot Skatteetatens eiendomsregister (SERG):

  • Klikk på tannhjulet oppe til venstre i skjermbildet og velg "Logg inn".
  • Følg anvisningene for oppkobling mot Skatteetaten. Logg på med Bank ID.
  • Man må ha de nødvendige roller og rettighetene for selskapet i Altinn.

  image-20240305133531-1
   

  • Gå inn på Skattemelding-fanen, klikk på plusstegnet og velg Bolig og eiendom og Fast eiendom - register:


  image-20240123141836-1

  • Klikk på "Legg til linje":

  image-20240305133803-2

  • Legg inn opplysninger om eiendommen i de rødmerkede (obligatoriske) feltene.
   Kommunen velges ved å klikke på det blå ikonet, legg inn gårds- og bruksnummer i de nederste feltene. Dersom eiendommen ikke har Feste- eller Seksjonsnummer, legg tallet 0 - null - i disse feltene.
  • Klikk på "Søk etter bolig eller eiendom". Eiendomsidentifikatoren blir da hentet fra Skatteetaten.

  Capego eiendom

  ( For selskaper heter identifikatoren FASTEIENDOM1,2,3 osv, ref. over, mens for private er identifikatoren en lang kode: 

  image-20240522152932-1

   

  • Klikk på "Bolig og eiendom" i menyen til venstre i skjermbildet og velg eiendommen som er hentet fra registeret i nedtrekksmenyen. Velg deretter "Eiendomstype". For hver eiendom må det velges en eiendomstype, samt opprette forbindelse til eiendommen i "Fast Eiendom - Register" jf. nedtrekksmenyen.

  Bolig eiendom Capego

  • Legg inn relevante opplysninger som kreves for eiendomstypen, i nedenstående eksempel, utleid næringseiendom som benyttes som lager. Programmet beregner riktig utleieverdi. Klikk på "trekkspillikonet" til høyre for verdien for å se beregningen:

  image-20240305142016-6


  Kalkulasjonsfaktor - formuesverdsettelse av næringseiendom

  • For næringseiendom eid av ikke-børsnotert selskap som ligger i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, er kalkulasjonsfaktoren 0,085. For øvrige kommuner er kalkulasjonsfaktoren 0,095. Programmet beregner dette automatisk for den aktuelle kommunen.
  • Vær oppmerksom på at kalkulasjonsfaktor 0,095 gjelder for aksjonærenes formuesberegning i inntektsåret 2024, og da også at enkelte transaksjoner endrer tidspunktet for formuesfastsettelsen.
  Ad. ikke - utleid næringseiendom 
  • For å beregne utleieverdien for eiendom som ikke er utleid, må man via Skatteetatens eiendomskalkulator for å fastsette formuesverdien. Dette gjøres ved å klikke på lenken til Skatteetaten i programmet og deretter legge inn verdien fra kalkulatoren inn manuelt:

  image-20240306112724-1

   

  Bruk av takst for inntektsåret eller takst for tidligere år

   

  •    Ved bruk av takst fra inntektsåret for å redusere verdien, fylles disse feltene ut (dette gjelder alle eiendomstyper):

  image 106

  •    Ved bruk av takst fra tidligere år og ved bruk av reduksjonsfaktor – fylles disse feltene ut (dette gjelder alle eiendomstyper):

  image 107

   

  Reduksjonsfaktor (verdsettelsesrabatt) - feil ved innsending
  Denne feilen oppstår dersom verdien for boligen er hentet fra prefill før 17.04.24, da programmet kun mottok 2 desimaler i reduksjonsfaktoren, mens skatteetaten har 9 desimaler. Dette fører til et mindre avvik i verdiberegningen av boligen som stopper innsendingen. Les mer i artikkelen som hjelper deg å løse ulike problemer ved innsending av skattemeldingen.

   

  Eiendom som er solgt i løpet av året (dette gjelder alle eiendomstyper):

  Merk feltet "Jeg er ikke eier".

  image 108

   

  I en del tilfeller stopper innsendingen til Skatteetaten selv om ovennevnte prosedyrer er fulgt. Da må eiendommen slettes og opprettes på nytt med kobling til eiendomsregisteret. Fyll deretter kun de opplysningene som fremgår av eksemplene over.

  Sletting gjøres slik:

  image 109