Capego Årsoppgjør - Periodeavslutning

I oppdragsinstillinger på klientkortet kan du velge å arbeide med periodeavslutning

 

Merk:

 • Se egen manual: Oppdragsinnstillinger. På klientkortet opprettes regnskapsåret og hukes av for periodeavslutning.
 • For å opprette periodeavslutning, klikker du på den måneden du vil opprette periodeavslutning for i det aktuelle regnskapsåret.
 • Når en ny periodeavslutning åpnes for første gang, opprettes denne automatisk fra den siste periodeavslutningen, og dataene konverteres til neste periode. Derfor er det fordelaktig å alltid starte fra siste årsavslutnings periodeavslutning.
 • Arbeidsgangen medfører at en periodeavslutning for januar opprettes fra en årsavslutning fra desember i et standard regnskapsår. Det betyr også at en periodeavslutning for februar automatisk opprettes fra periodeavslutningen i januar. 

I dette eksemplet er regnskapsåret 2021 lagt til, samt at det er huket av for alle oppdrag inkludert periodeavslutning. Her klikker du på "Opprett" for å opprette regnskapsår og oppdrag.

image-20220222110022-1

 

Arbeidsgang:

Importere saldobalanse fra SAF-t, SIE- eller CSV-fil  

I eksemplet nedenfor importeres saldo fra en SAF-t fil.

 • Klikk på Januar (oppdraget).
 • Da vil et nytt vindu dukke opp og dette kalles for "Lets-go"-bildet.
 • Herfra importeres SAF-T filer ved å klikke på den blå knappen  (1)  Importer SAF-T fil", eller ved å dra filen fra filutforsker. Når du klikker på den blå knappen, kan du velge ønsket fil (2) for import og deretter klikke (3) "åpne". 

image-20220222112420-3

 • Ved import kommer et vindu som viser filnavn, selskapsnavn, organisasjonsnummer og regnskapsår. Klikk deretter "Importer".

image-20220222112621-4

 • Når SAF-t filen er importert, vil Capego foreta en kontroll av filen. 
 • Dersom kontrollen er OK, klikk på på den grønne knappen "alt ser bra ut" , nederst i høyre hjørne for å starte oppdraget.

image-20220222112752-5

Arbeide i regnskapsbildet

 • Etter å ha klikket på den grønne knappen over, kommer du inn på "Regnskap"-fanen. 
 • Hver periode blir et eget oppdrag som du kan håndtere på samme måte som årsavslutning, dvs. opprette kopier og tømme oppdraget.
 • Når du kommer til årets siste periode, er det årsavslutning som skal opprettes. Du behøver ikke å opprette den siste måneden, det gjøres av årsavslutningsoppdraget.
 • NB! Du får spørsmål om du vil utgå fra seneste periode, og vi anbefaler at dette gjøres. 

image-20220222130205-1