Capego Årsoppgjør - Datasystem ID og passord i Altinn

For å kunne sende inn årsregnskapet til Altinn/Brønnøysund, må du bruke Datasystem ID og passord (den gamle metoden)

For å kunne sende inn skattemelding til Altinn/Skatteetaten, må du bruke elektronisk ID, f.eks BankID (den nye metoden)

 

Merk:

Sikkerheten hos Altinn er høy, slik at rettigheter/rolle må være på plass.

Årsregnskapet til regnskapsregisteret

Personlig skattemelding:

Upersonlig skattemelding

 

Arbeidsgang

Slik får du datasystem-ID og passord i Altinn

  • Velg Profil og Avanserte innstillinger 

      Profil Altinn

  • Velg Registrer datasystem.
  • Legg inn beskrivelse og velg datasystem, Akelius, fra nedtrekksmenyen.
  • Legg inn et selvvalgt passord som du må bekrefte - Passordet må bestå av minst 7 tegn og inneholde både bokstaver og tall.
  • Personlig passord/Innloggingspassord er det passordet som ligger sammen med mobilnummeret ditt i Altinn. 

         Registrer datasystem

Hvis du allerede har en datasystem-ID, men ikke husker passordet, kan passordet oppdateres  

  • Se under Avanserte innstillinger: Innloggingsinformasjon.
  • Passordet endres ved å klikke på Rediger og Endre passord.

image-20220914103514-1

         Innloggingspassord