Capego Årsoppgjør - Del 5: Ferdigstill personlig skattemelding

Ferdigstill personlig skattemelding med/uten ENK

For å sende inn skattemeldingen til Altinn, trenger du en elektronisk ID, f.eks. BankID 

Revisors signatur

 

 

Merk:

 • Innsending av skattemelding for privatpersoner uten næringsspesifikasjon. Arbeidsgang finner du lengre ned på siden.
 • Innsending av skattemelding med næringsspesifikasjon for ENK med full og begrenset regnskapsplikt. Arbeidsgang finner du lengre ned på siden.
 • Roller i Altinn. Beskrivelse lengre ned.
 • Revisors signatur på næringspesifikasjonen. Beskrivelse lengre ned.
 • Legg til eksternt vedlegg. Beskrivelse lengre ned.
 • Vi jobber på en løsning for å kunne se en liste over innsendte skattemeldinger.
 • Vi anbefaler at du låser og markerer Kvalitetssikret når Skattemeldingen er levert.

image-20230523145315-1

 

Roller i Altinn

Du må ha en av disse rollene for å sende inn ny personlig skattemelding og næringsspesifikasjon på vegne av enkeltpersonforetak Skatteetaten - Skattemelding roller i Altinn - næringsdrivende/ENK:

 • Skatteforhold privatperson​ - Rettighet delegeres i Altinn på privatperson.
 • Begrenset signeringsrett - Rettighet delegeres i Altinn på privatperson.​
 • Regnskapsfører med signeringsrett - Rettighet gis via registrering av "Regnskapsfører" for selskapet i Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret. 
 • Har du klienter som er ikke-elektroniske brukere eller såkalte papirbrukere, kan du nå få tilgang til deres skatteforhold digitalt. Representere og rapportere for ikke- elektroniske brukere RF-1551

 

Disse rollene støttes ikke lengre for innsending av ny skattemelding: 

 • Revisorrettighet (REVAI), Regnskapsmedarbeider (REGNA), utfyller/innsender (UTINN).
 • Har regnskapsfører/revisor en av disse rollene i dag må de få tildelt nye roller.

 

Når du leverer på vegne av andre: Tidligere var det mulig å delegere rettigheter knyttet til innsending av enkeltskjema i Altinn. Den muligheten finnes ikke for ny skattemelding.

 

Revisors signatur på næringsspesifikasjonen

 • gå til Oversikt Skattemelding
 • Klikk Vilkår for beskatning
 • Sett hake under Annet: Skal bekreftes av revisor
 • Send til Altinn - Signert (se arbeidsgang lengre ned)
 • Innboks i Altinn bekrefter med 2 meldinger:
  •  Arkivert skjema: skattemelding 2022
  • Tilgjengelig: Skattemelding

image 62

 

Vedlegg til Skattemelding og Næringsspesikasjonen

 • Det er begrenset til maks 10 vedlegg.
 • Legg til vedlegg på Skattemelding lengst ned til venstre.

image-20230601111832-1

 • Bruk godkjente formater
 • Sett hake for "Dokumentasjonen skal overføres til Skatteetaten
 • Velg Skattemelding eller Næringsspesikasjon
 • Angi kategori

image-20230601111840-2

 

Arbeidsgang - Innsending av personlig skattemelding uten næringsspesifikasjon

 

 • Når du er ferdig med Skattemeldingen og ikke har noen ubehandlede kontroller, velg "Ferdigstill".
 • Derifra sendes Skattemeldingen med eventuelle vedlegg til Altinn.
 • For å sende inn skattemelding til Altinn, trengs elektronisk ID, f. eks. BankID. 
 • Capego Årsoppgjør støtter:
  • Komplett innsending (send signert), dvs at skattemeldingen sendes til validering og deretter til arkiv/fastsatt hos Skatteetaten. Skattemeldingen er dermed signert i Capego Årsoppgjør. Du skal ikke logge deg inn i "Min skatt" for å signere.
  • Ikke-komplett innsending (send usignert), dvs du sender inn skattemelding usignert. Skattemeldingen kan deretter oppdateres og signeres i Min skatt.
 • Dersom du ikke har nyeste prefilldata når du sender inn, får du feilmeldingen "Fastsatt skattemelding ikke basert på gjeldende skattemelding". Da må du laste ned prefilldata på nytt fra "Min skatt" før du kan sende inn, se last ned skattemelding fra Altinn
 • Utfylling av sjekklisten er ikke obligatorisk, den er kun et hjelpeverktøy. 

 

image-20230424155950-1

 

  Arbeidsgang - Innsending av personlig skattemelding med næringsspesifikasjon

   

  I mai vil du kunne sende inn personlige skattemeldinger med ENK

  • OBS! Om du ikke har tilgang til knappen "Send til Altinn" betyr det at du enten ikke har oppdatert versjon i Capego Årsoppgjør eller at du ikke har næring i skattemeldingen. 
  • Når du er ferdig med Skattemeldingen og ikke har noen ubehandlede kontroller, så klikker du på Ferdigstill.
  • Derifra sendes Skattemeldingen med eventuelle vedlegg til Altinn.
  • For å sende inn skattemelding til Altinn, trengs elektronisk ID, f. eks. BankID. 
  • Capego Årsoppgjør støtter både Komplett (send signert) og Ikke-komplett (send usignert). Ved komplett innsending valideres skattemelding og næringsspesifikasjon mot alle kontrollene i Skatteetatens valideringstjeneste. 

  Tema: Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

  • Gjelder følgende ansvarsformer: Ansvarlig selskap, Selskap med delt ansvar, Indre selskap, Kommandittselskap, Partrederi, Annet.
  • RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting.
   • Sendes inn av selskapet i vårt gamle produkt Skatt eller i Capego Årsoppgjør på skjema slik som tidligere. 
  • Personlig skattemelding (gamle RF-1221):
   • Tema: Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting. 
   • Temaet er klassifisert som næring, med ordinær frist 31. mai.