Capego Årsoppgjør - Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven skal inneholde opplysninger som har betydning for skattleggingen av aksjonærene i et selskap

Capego Årsoppgjør støtter aksjonærregisteroppgaven for 2023: Nedlasting av inngående verdier og innsending til Altinn

 

Merk:

 • Aksjonærregisteroppgaven kan sendes inn fortløpende gjennom hele året. Siste frist for innsending er imidlertid 31. januar påfølgende år.
 • Oppgaven som lastes ned tar utgangspunkt i fjorårets innsendte oppgave og vil være klar for innsending hvis det ikke har vært endringer i løpet av året. 
 • Aksjonærregisteroppgaven for 2023 skal fortsatt sendes inn via Altinn 2, og man må derfor ha Datasystem ID og passord tilgjengelig.
 • Aksjonærregisteroppgaven kan leveres manuelt i Altinn. Dersom du leverer manuelt bør du etterpå laste ned informasjonen fra aksjonærregisteret til Capego Årsoppgjør.

 

Tips til utfylling

 • Aksjonærregisteroppgaven er todelt. En del som inneholder Selskapets opplysninger (AOS), og en del med opplysninger om aksjonær (AOA). En oppgave pr. aksjonær.
 • Både AOS og AOA kommer med IB og UB i foregående år.
 • Hvis et selskap har flere aksjeklasser, må det opprettes ett sett oppgaver for hver aksjeklasse.
 • Dersom flere aksjeklasser skal slås sammen til ordinære aksjer, må det opprettes en egen oppgave for ordinære aksjer, se mer info nedenfor.
 • Har det vært flere hendelser samme dag i selskapet, må det legges inn klokkeslett for at hendelsene skal komme i rett rekkefølge. Her er det viktig å være nøye!
 • Samme hendelsestype og tidspunkt må angis i både AOS og AOA.
 • Ved arv uten skattemessig kontinuitet, skal ikke mottakers fødselsnummer legges inn. 
 • For eksempler på utfylling av aksjonærregisteroppgaven, se Skatteetatens nettsider.

 

Arbeidsgang

Nedlasting og innsending av aksjonærregisteroppgaven fra aksjonærregisteret

Åpne skattemeldingen for den aktuelle klienten:

image 89

Klikk på + tegnet ved Aksjonærregister > Aksjonærregisteroppgave > Selskapsopplysninger:
 

image-20240112135440-1

Klikk på "Legg til linje":

image-20240116165720-1

Klikk på det blå feltet som kommer opp og angi om selskapet har fler aksjeklasser:
image-20240116165829-2


Klikk på "Ja" og gå videre:

image 32

Legg inn nødvendig informasjon fra Altinn i Autentiseringsvinduet. For mer info, se Datasystem ID og passord i Altinn:

   image 33

   Angi engangskoden fra SMS, og Aksjonærregisteroppgaven lastes ned til Capego Årsoppgjør:

   image 90

    

   En fullstendig oppgave lastes ned for hver import. 

   Klikk på blyantikonet for å fylle ut oppgaven på selskapsnivå (i eksempelet er det fler aksjeklasser):

   image 91

    

   Ved sammenslåing av aksjeklasser til ordinære aksjer eller ved etablering av fler aksjeklasser, må det opprettes et nytt sett av oppgaver; klikk på (1) "Legg til linje" og på (2) blyantsymbolet for å fylle inn data:
    

   Capego ASregoppgave

   Velg Aksjonæropplysninger > Ekspander alt og blyantsymbolet på den enkelte aksjonær for å fylle ut oppgaven på aksjonærnivå:
    

   image 92


   Når du er ferdig med aksjonærregisteroppgaven og ikke har Kontrollfeil som gjelder denne oppgaven, klikk på FERDIGSTILL for innsending til Altinn:
    

   image 93

   Når oppgaven er innsendt, logg inn i Altinn for å signere denne videre til Aksjonærregisteret.
   Status endres ikke med en gang under ferdigstillelse. Du må lukke Skattemeldingen i Capego. Når den åpnes igjen kommer kvitteringen opp som viser at aksjonærregisteroppgaven er aktivert:
    

   image-20230120102447-1