Capego Årsoppgjør - aksjonærregisteroppgaven

Her får du oversikt over hvordan du leverer aksjonærregisteroppgaven fra Capego Årsoppgjør.      

Innleveringsfrist i Altinn er 31. januar.

Skatteetaten åpnet opp for innsending for 2022 den 18. desember.

 

Merk:

 • I Capego Årsoppgjør fungerer det nå bra å levere aksjonærregisteroppgave for selskaper med flere aksjeklasser (eks A- og B-aksjer). 
 • Er du kunde av vår gamle programvare Skatt, så vil du også kunne sende inn aksjonærregisteroppgaven derifra, som tidligere. Her kan du allerede nå sende inn for selskaper med flere aksjeklasser. Se Nyhetsbrev for Skatt 2022.2 i desember.
 • Begge programmer blir tilrettelagt for å sende inn skjema-basert.

 

Tips til utfylling:

 • Aksjonærregisteroppgaven er todelt. En del som inneholder Selskapets opplysninger (AOS), og en del med opplysninger om aksjonær (AOA) (en oppgave pr. aksjonær).
 • Hvis et selskap har flere aksjeklasser, må det opprettes ett sett med oppgaver for hver aksjeklasse.
 • Har det vært flere hendelser samme dag i selskapet, må det legges inn klokkeslett for at hendelsene skal komme i rett rekkefølge. Her er det viktig å være nøye!
 • Samme hendelsestype og tidspunkt må angis i både AOS og AOA.

 

Endringer for 2022:

 • Post 23 og 25: Fra og med inntektsåret skal ikke transaksjonen Gavesalg (GS) benyttes ved innrapportering. Transaksjonen er tilgjengelig for tidligere inntektsår.

 

Arbeidsgang:

 • Last ned Aksjonærregisteroppgaven fra Aksjonærregisteret
 • Opprett en 1086 Aksjonæregisteroppgave (AOS) på klienten

image 30

 • Klikk på "Hent data fra SkD"

image 31

 • Du får opp vindu med følgende spørsmål:

image 32

 • Klikk på "Ja" og gå videre. En fullstendig oppgave lastes ned for hver import. 
 • Innlogging i Altinn er nødvendig

  image 33

  • AOS inneholder fire arkfaner

  image 34

  • Opplysninger som skal fylles ut både hos selskapet (AOS) og hos aksjonær (AOA) har krysshenvisning.

  image 35

  image 36

   

  • Når du er ferdig med Aksjonærregisteroppgaven og ikke har noen Kontroller som gjelder denne oppgaven, så kan du klikke det inn på FERDIGSTILL for å sende denne inn til Altinn.

   

  image-20230116171105-1

  • Når denne er innsendt, så kan du logge deg inn i Altinn for å signere denne videre til Aksjonærregisteret.
  • Status endres ikke med en gang under ferdigstillelse.
  • Du må krysse ut Skattemelding i Capego. Gå inn igjen og du vil se arkivkvitteringen.

  image-20230120102447-1