Capego Årsoppgjør - Finansielle produkter, aksjer mv

Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter

Oversikten er under utvikling

 

Merk:

  • Inntektsår 2023 skal alle selskapstyper inn på ny skattemelding, og vi planlegger da å enten konvertere innholdet til et nytt verdipapirregister eller koble det direkte til verdipapirtemaene.
  • Informasjon som du la inn i inntektsår 2022, ref nedenstående beskrivelse, vil du ha nytte av inntektsår 2023.

 

Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159) - Inntektsåret 2022

  • Dette er en løsning i inntektsåret 2022, som er ønsket av kunder som har jobbet i vår gamle programvare Skatt.
  • Det gamle skjemaet "Registrer for aksjer og aksjefond" i Skatt overføres til Capego Årsoppgjør, som grunnlag for registrering. 
  • Dette er ikke en del av den nye skattemeldingen og har ingen kobling mot aksjetemaene der.
  • Se bilde nedenfor hvordan du overfører RF-1159 fra vår gamle programvare Skatt til de nye temaene under Finans. 
  • Merk at importfunksjonen nullstiller alle tema under finans som allerede er registrert.

image-20230508171154-1