Capego Årsoppgjør - Skatt konsernbidrag

Disponering av årsresultat - konsernbidrag

Automatisk oppdatering av årsregnskapet

Slik fører du konsernbidrag i skattemeldingen

 

Merk:

 • Innstillinger til skattemeldingen
 • Konserntilknytningstype 
 • Overstyre hvordan konsernbidrag slår inn på resultat og balanse - Se lengst ned på siden

 

Temaer

 • Skattemelding, konsernbidrag, visning av beløp uten skattemessig virkning
 • Skattemelding, mottatt og avgitt konsernbidrag

 

Arbeidsgang 
 

 • Klikk på "Vilkår for beskatning" > "Andre innstillinger til skattemeldingen" og huk av for "Mottar eller avgir konsernbidrag".


image 96
 

 • Gå til bake til Skattemeldingen ved å klikke på "SKATTEMELDING" øverst i menyen til venstre i skjermbildet.
 • Under "Inntekt og underskudd" ligger nå punktene for mottatt og avgitt konsernbidrag.
 • Klikk på aktuelt plusstegn for å velge og fylle ut.


image-20240125135245-3
 

 • Angi konserntilknytningstype, legg inn beløp og klikk "OK". 
 • Konsernbidraget legger seg deretter under Skatteberegning og disponering av årsresultat. Klikk på blyantsymbolet for eventuelle endringer.

 

image-20240125135729-4

 • Konserntilknytningen avgjør videre automatikk i Capego Årsoppgjør, slik at bidraget legger seg på riktig sted i årsregnskapet i årsavslutningsmodulen.
 • Automatikken kan deaktiveres, se under, men det er ikke å anbefale.


image-20240125145159-1

 

Egen linje i resultat- og balanseoppstillingen for mottatt konsernbidrag

 • Standardkonto 8002 er koblet til denne, og overføres til Skatt på postkode 8005.
 • Dette for å skille ulik behandling av annen inntekt av investeringer.
 • Man kan også dra konto med annet nummer til denne linjen.

image-20240424151114-1

 

Overstyring av hvordan konsernbidraget virker inn på resultat og balanse

Vi støtter standard håndtering av konsernbidrag. Det enkleste er om konsernbidraget ikke er bokført før man kommer til skattemeldingen, for da slipper man å tenke på mulig dobbelføring av konsernbidrag til resultat og balanse. Dette er fordi konsernbidragsfunksjonen tar eierskap til postene 1313, 1560, 2920 og 8005, og overfører konsernbidragene til sine poster i resultat og balanse.

Dersom konsernbidrag er bokført tidligere, vil man se dette på bokføringsspesifikasjonen av konsernbidraget slik som vist i gult felt på bildet nedenfor. Er det allerede bokført, så må posteringen som opprettes i grønt felt slettes og man får en UB til Resultat og Balanse som stemmer med lilla felt.

Dersom man har bokført konsernbidrag på en måte som ikke er standard, så må man overstyre feltene slik at det ikke blir doble beløp i Resultat og Balanse. F.eks. at man allerede har bokført fordring som oppstår mot en gjeldskonto til selskapet man får konsernbidraget fra. Er dette gjort, så må man sette grønt felt til kr 0, slik at det ikke posteres konsernbidrag til f.eks. 1560. Gjelder også 8005 som vist på bildet over dersom konsernbidrag er postert direkte på 2050 Annen opptjent EK.

Gulmarkert felt - Beløp før disponering

 • Tall hentes fra resultat og balanse i årsavslutning

Turkismarkert felt

 • Tall hentes fra registrering av konsernbidrag i skattemodulen

Lillamarkert felt - Beløp etter disponering

 • Sjekk at tallene stemmer overens med det du ønsker

image-20240618100656-1