Capego Årsoppgjør - Skatt konsernbidrag

Disponering av årsresultat - konsernbidrag

Automatisk oppdatering av årsregnskapet

Slik fører du konsernbidrag i skattemeldingen

 

Merk:

 • Instillinger til skattemeldingen
 • Konserntilknytningstype 

 

 

Temaer

 • Skattemelding, konsernbidrag, visning av beløp uten skattemessig virkning
 • Skattemelding, mottatt og avgitt konsernbidrag, utvidet antall karakterer i avgivers og mottakers organisasjonsnavn

 

Arbeidsgang 
 

 • Klikk på "Vilkår for beskatning" > "Andre innstillinger til skattemeldingen" og huk av for "Mottar eller avgir konsernbidrag".


image 96
 

 • Gå til bake til Skattemeldingen ved å klikke på "SKATTEMELDING" øverst i menyen til venstre i skjermbildet.
 • Under "Inntekt og underskudd" ligger nå punktene for mottatt og avgitt konsernbidrag.
 • Klikk på plusstegn for å velge og fylle ut.


image-20240125135245-3
 

 • Angi konserntilknytningstype, legg inn beløp og klikk "OK". 
 • Konsernbidraget legger seg deretter under Skatteberegning og disponering av årsresultat. Klikk på blyantsymbolet for eventuelle endringer.

 

image-20240125135729-4

 • Konserntilknytningen avgjør videre automatikk i Capego Årsoppgjør slik at bidraget legger seg på riktig sted i årsregnskapet i årsavslutningsmodulen.
 • Automatikken kan slås av, se nedenfor, men det er ikke å anbefale.


image-20240125145159-1