Capego Årsoppgjør - API/integrasjon med regnskapsprogrammer

API/integrasjonen med regnskapsprogrammer gjør at du kan importere regnskapstall automatisk (inkludert hovedboktransaksjoner) til Capego Årsoppgjør

Importen kan legges til oppdraget Årsavslutning eller oppdraget Periodeavslutning

Foreløpig er Capego Årsoppgjør integrert med PowerOffice Go og Tripletex. Vi arbeider kontinuerlig med å opprette integrasjoner med de øvrige regnskapssystemene

 

Merk:

I Capego Årsoppgjør kan du importere saldobalanse manuelt fra SAF-t, SIE- eller CSV-fil

PowerOffice Go

 • Der er foreløpig lagt til rette for API / integrasjon mot PowerOffice Go. 
 • Arbeidsgang, se nedenfor.

Tripletex

 • Betaversjon av API / integrasjon mot Tripeltex er aktivert for å bli testet.
 • Vennligst gi tilbakemelding til vår support dersom integrasjonen ikke fungerer som den skal.
 • For 2023 anbefales det å først importere saf-t fil (da blir IB korrekt). Deretter kan man slå på Tripletex integrasjonen og hente transaksjoner.
 • Arbeidsgang, se nedenfor. Inkluderer beskrivelse av API-nøkkel og manuell import av saldobalansen.

 

Arbeidsgang Power Office GO

 • API'et kobles med brukernøkkel fra Power Office GO på klientkortet ved å klikke på tannhjulet.

image-20221128125516-6

 • Her spesifiser du hvilket regnskapssystem integrasjonen gjelder og limer inn brukernøkkelen som hentes fra regnskapsprogrammet.

image-20221128125346-5

image-20221128125539-7

image-20221128125614-8

image-20221128125723-9

 • Etter at nøkkelen er lagt inn, ser du dette på Klientkortet:

image-20221128133643-1

 • Saldobalansen finner du under Regnskap - fanen:

image-20221128130013-10

 


Arbeidsgang Tripletex

 • Aktiver API 2.0 modulen via Selskap  -> Vår Kundeside
 • Velg deretter > MIN PROFIL og API-tilgang under brukernavnet i menyen på venstre side
 • I nytt vindu velger man NY NØKKEL og "Tilpasset oppsett"
 • Applikasjonsnavn er WoltersKluwerNorge_aarsavslutning (Merk: store/små bokstaver samt _ understrek)
 • Deretter har man tre valg i forhold til integrasjonens tilganger
 • På valg om tilganger, foreslår vi valget «Alle tilganger»
 • I feltet «Gi nøkkelen et navn», legger man inn noe vilkårlig, f.eks. «WK Årsavslutning»

image-20230315111345-1

 • Etter at dette er gjort, velg «Opprett nøkkel» nederst på siden.  Da vil nøkkelen bli opprettet.
 • Stå på regnskapsbyråklienten > Klient > Tilganger > Legg til API-nøkkel (velg nøkkelen du opprettet i forrige steg) > velg «alle klienter» (evt. ønsket utvalg) > lagre utvalg

image-20240307174035-1

 • Legg til nøkkelen i Capego her:

image-20230315223719-1

 • Gå til klienten, velg regnskapssystem og klient:

image-20230315223846-2

 

Import av saldobalansen til Capego Årsoppgjør fra Tripletex

Et alternativ til  API integrasjonen, er å eksportere saldobalansen fra Tripletex. Saldobalansen eksporteres i CSV format og lagres som et tekstfil. Fremgangsmåten nedenfor viser hva som må gjøres for at tekstfilen kan importeres til Capego Årsoppgjør. 

 

Import fra Excel:

 • Åpne tekstfilen i Excel, marker hele tabellen og bruk funksjonen "tekst til kolonner" under "DATA". 

image 100

 • Velg "Data med skilletegn" fordi det er semikolon mellom hver felt. Deretter velges «Neste».

image 101

 • Huk av for semikolon og klikk «Neste». 

image 102

 • Klikk deretter «Fullfør». 

image 103

 •  Marker hele kolonnen for saldo og endre format fra "standard" til "Tall".

image 104

 • Deretter må alle punktum erstattes med komma. Marker hele kolonnen med saldo og trykk på "CTRL + B" samtidig.
  Velg "Erstatt" i Søk og erstatt. Legg til "."(punktum) i Søk etter feltet og legg til ","(komma) i Erstatt feltet.  Klikk på "Erstatt alle".

image 105