Capego Årsoppgjør - API/Integrasjon med regnskapsprogrammer

API / integrasjonen med regnskapsprogrammer gjør at du kan importere regnskapstall automatisk (inkludert hovedboktransaksjoner) til Capego Årsoppgjør

Importen kan legges til oppdraget Årsavslutning eller oppdraget Periodeavslutning

Vi arbeider kontinuerlig med integrasjon mot de øvrige regnskapssystemene

 

Merk:

PowerOffice Go

 • Der er foreløpig lagt til rette for API / integrasjon mot PowerOffice Go. 
 • Arbeidsgang, se nedenfor.

Tripletex

 • Betaversjon av API / integrasjon mot Tripeltex er aktivert for å bli testet.
 • Vennligst gi tilbakemelding til vår support dersom integrasjonen ikke fungerer som den skal.
 • Arbeidsgang, se nedenfor. Inkluderer beskrivelse av API-nøkkel.
 • Hvis du opplever at tripletex integrasjonen gir feil IB eller feil tall for 2022, anbefales det å bruke følgende oppskrift:  
  • for oppdraget Årsavslutning for  2021, importer saf-t fil fra Tripletex 
  • for oppdraget Årsavslutning for 2022, importer saldobalanse fra 2021 i første fane (samme side som import av saf-t fil)
  • deretter importer  saf-t fil fra Tripletex, men husk å fjern huk om å innhente inngående balanse
 • For 2023 anbefales det å først importere saf-t fil (da blir IB korrekt). Deretter kan man slå på Tripletex integrasjonen og hente transaksjoner.

 

Arbeidsgang Power Office GO

 • API'et kobles med brukernøkkel fra Power Office GO på klientkortet ved å klikke på tannhjulet.

image-20221128125516-6

 • Her spesifiser du hvilket regnskapssystem integrasjonen gjelder og limer inn brukernøkkelen som hentes fra regnskapsprogrammet.

image-20221128125346-5

image-20221128125539-7

image-20221128125614-8

image-20221128125723-9

 • Etter at nøkkelen er lagt inn, ser du dette på Klientkortet:

image-20221128133643-1

 • Saldobalansen finner du under Regnskap - fanen:

image-20221128130013-10

 

Arbeidsgang Tripletex

 • Aktiver API 2.0 modulen via Selskap  -> Vår Kundeside
 • Velg deretter > MIN PROFIL og API-tilgang under brukernavnet i menyen på venstre side
 • I nytt vindu velger man NY NØKKEL og "Tilpasset oppsett"
 • Applikasjonsnavn er WoltersKluwerNorge_aarsavslutning (Merk: store/små bokstaver samt _ understrek)
 • Deretter har man tre valg i forhold til integrasjonens tilganger
 • På valg om tilganger, foreslår vi valget «Alle tilganger»
 • I feltet «Gi nøkkelen et navn», legger man inn noe vilkårlig, f.eks. «WK Årsavslutning»

image-20230315111345-1

 • Etter at dette er gjort, velg «Opprett nøkkel» nederst på siden.  Da vil nøkkelen bli opprettet.
 • Legg til nøkkelen i Capego her:

image-20230315223719-1

 

 • Gå til klienten, velg regnskapssystem og klient:

image-20230315223846-2