Capego Årsoppgjør - API/Integrasjon med regnskapsprogrammer

API / integrasjonen med regnskapsprogrammer gjør at du kan importere regnskapstall automatisk (inkludert hovedboktransaksjoner) til Capego Årsoppgjør

Importen kan legges til oppdraget Årsavslutning eller oppdraget Periodeavslutning

Vi arbeider kontinuerlig med å skape flere integrasjoner mot de øvrige regnskapssystemene

 

Merk:

I Capego Årsoppgjør kan du importere saldobalanse manuelt fra SAF-t, SIE- eller CSV-fil

PowerOffice Go

 • Der er foreløpig lagt til rette for API / integrasjon mot PowerOffice Go. 
 • Arbeidsgang, se nedenfor.

Tripletex

 • Betaversjon av API / integrasjon mot Tripeltex er aktivert for å bli testet.
 • Vennligst gi tilbakemelding til vår support dersom integrasjonen ikke fungerer som den skal.
 • Arbeidsgang, se nedenfor. Inkluderer beskrivelse av API-nøkkel.
 • Hvis du opplever at tripletex integrasjonen gir feil IB eller feil tall for 2022, anbefales det å bruke følgende oppskrift:  
  • for oppdraget Årsavslutning for  2021, importer saf-t fil fra Tripletex 
  • for oppdraget Årsavslutning for 2022, importer saldobalanse fra 2021 i første fane (samme side som import av saf-t fil)
  • deretter importer  saf-t fil fra Tripletex, men husk å fjern huk om å innhente inngående balanse
 • For 2023 anbefales det å først importere saf-t fil (da blir IB korrekt). Deretter kan man slå på Tripletex integrasjonen og hente transaksjoner.

 

Arbeidsgang Power Office GO

 • API'et kobles med brukernøkkel fra Power Office GO på klientkortet ved å klikke på tannhjulet.

image-20221128125516-6

 • Her spesifiser du hvilket regnskapssystem integrasjonen gjelder og limer inn brukernøkkelen som hentes fra regnskapsprogrammet.

image-20221128125346-5

image-20221128125539-7

image-20221128125614-8

image-20221128125723-9

 • Etter at nøkkelen er lagt inn, ser du dette på Klientkortet:

image-20221128133643-1

 • Saldobalansen finner du under Regnskap - fanen:

image-20221128130013-10

 

Arbeidsgang Tripletex

 • Aktiver API 2.0 modulen via Selskap  -> Vår Kundeside
 • Velg deretter > MIN PROFIL og API-tilgang under brukernavnet i menyen på venstre side
 • I nytt vindu velger man NY NØKKEL og "Tilpasset oppsett"
 • Applikasjonsnavn er WoltersKluwerNorge_aarsavslutning (Merk: store/små bokstaver samt _ understrek)
 • Deretter har man tre valg i forhold til integrasjonens tilganger
 • På valg om tilganger, foreslår vi valget «Alle tilganger»
 • I feltet «Gi nøkkelen et navn», legger man inn noe vilkårlig, f.eks. «WK Årsavslutning»

image-20230315111345-1

 • Etter at dette er gjort, velg «Opprett nøkkel» nederst på siden.  Da vil nøkkelen bli opprettet.
 • Legg til nøkkelen i Capego her:

image-20230315223719-1

 

 • Gå til klienten, velg regnskapssystem og klient:

image-20230315223846-2