Capego Årsoppgjør - last ned forhåndsutfylt skattemelding for selskap

Nytt fra Skatteetaten er at alle som rapporterer skatt for selskaper, må laste ned forhåndsutfylt informasjon (prefill) fra Skatteetaten. 

 • Skatteetaten åpner for å laste ned forhåndsutfylt informasjon 4. mars.

 • Prefill må lastes ned i Capego Årsoppgjør for alle upersonlige, også før innsendelse før 4. mars.

 • Før 4. mars vil det derimot ikke komme noe data ned, kun en identifikator som er pliktig på selskapet (ikke synlig for deg).

 

 

Merk:

 • Skatteetaten informerer om at ca. halvparten av alle selskaper vil få en eller flere forhåndsutfylte opplysninger.
 • Det vil komme mer opplysninger i årene fremover for selskaper.
 • Dersom årets skattemelding er tilgjengelig (forhåndsutkast/prefill) hos skatteetaten ("Min skatt"), bør du først laste den ned til Capego Årsoppgjør og deretter gjøre eventuelle endringer/tillegg i Capego Årsoppgjør.
 • Nedlasting av skattemeldingen skriver ikke over tidligere manuelt registrerte temaer, men du risikerer å få doble rader.
 • Forhåndsutfylte opplysninger kan endres, men ikke slettes.

Eksempler på hvilke forhåndsutfylte opplysninger Skattetaten antyder vil komme for selskaper:

 • Fremførbart underskudd (hentes fra forrige års skattemelding)
 • Skattefunn- FoU godkjente prosjekter
 • Havbruk - Produksjonsavgift
 • Verdipapirer - Aksjonærregisteret og VPS
 • Deltakeropplysninger

 

Arbeidsgang

Når klient er opprettet for et selskap, kan du laste ned skattemeldingen fra Altinn (utkast fra Skatteetaten) og åpne skattemeldingen og se en oppsummering av skattemeldingen (beskrivelsen nedenfor med bilder viser hvordan nedlastingen gjøres for personlig skattemelding).

 • Åpne klientkortet og klikk på Oppdrag Skattemelding
 • Klikk på Tannhjulet

image-20230414144020-10

Klikk på kobling mot Skattetaten (1) og logg inn (2)

image-20240123135723-1

 • Nytt vindu åpnes med elektronisk ID, f.eks. BankID

image-20230414143012-7

 • Dette vinduet kommer opp: Vellykket innlogging - Lukk vinduet

image-20230414142615-6

 • For å hente utkastet fra Skatteetaten - klikk "Oppdater".

image-20230414143659-9

 • Bekreftelse: Kobling mot Skatteetaten.
 • Gå til fanen "Skattemelding".

image-20230414142033-3

 • Oppsummering skattemelding: Nå ser du de forhåndsutfylte dataene i Skattemeldingen
 • Arbeid med utkast til temabasert personlig skattemelding.

image-20230414142000-2