Capego Årsoppgjør - Oversikt skattemelding selskap

Opplysninger om selskapet og Vilkår for beskatning må fylles ut

Vilkårene og opplysningene påvirker hva som vises i programmet og hva man kan arbeide videre med i skattemodulen og skatteberegningen

 

Merk:

 

Skattemelding oversikt

(1) Oversikt over skattetemaene i skattemelding og i næringsspesifikasjon

(2) klikk på haken for å se og legge inn eller endre opplysninger om selskapet. Sjekk at du har korrekte innstillinger: Diverse opplysninger om selskapet, Eierskap og Restrukturering.

(3) Skatteberegning summering: Programmet beregner skatt og viser nøkkeltall fortløpende (3)

Capego oversikt

 

Programmet er bygd opp slik at det som vises i programmet og hva det kan arbeides videre med i stor grad avhenger av hva som er lagt inn i «Opplysninger om selskapet» og «Vilkår for beskatning». 

Opplysninger om selskapet

Man vil bare ha mulighet til å legge inn opplysninger f.eks. om ytelser mellom selskap og aksjonær, dersom feltet er markert i opplysninger om selskapet. 

image-20240229143621-1

Da gjenfinnes dette punktet under «Andre forhold» i Næringsspesifikasjonen når man klikker på + tegnet i Næringsspesifikasjonen.

image-20240229143656-2

 

Når opplysninger om ytelser mellom selskap og aksjonær er fylt ut, legger dette punktet seg inn i menyen under Næringsspesifikasjonen og vil ikke lenger  gjenfinnes under plusstegnet fordi dette punktet allerede er opprettet.

image 99

 

Vilkår for beskatning

Klikk på "Vilkår for beskatning" i oversiktsmenyen til venstre i skjermbildet og påse at det er haket av riktig på de ulike innstillingene. F.eks. næringstype, særskilt skatteplikt, revisors signering og konsernbidrag. Innstillingene påvirker hva som vises og man kan arbeide videre med i skattemodulen og skatteberegningen. Det er derfor meget viktig at innstillingene er riktige for å få et korrekt resultat.
 

image-20240126132354-1

 

Husk å angi om selskapet er nystiftet i inntektsåret og angi stiftelsesdato. Det er viktig informasjon for bl.a. Aksjonærregisteroppgaven.

image-20240213125055-1