Capego Årsoppgjør - Oversikt skattemelding person

Skattemelding - Innstillinger - Temaer - Beregning

Noen nye rutiner hos Skatteetaten med hvordan informasjon behandles

 

Merk:

  • Skattemelding - Angi vilkår for beskatning. Dette påvirker hvilke felter/funksjoner du får tilgang til.
  • Beregninger - Velg beregning du ønsker.
  • Næringsspesifikasjonen blir opprettet når man knytter en privatperson (innehaver/hovedutøver) mot et ENK. Regnskapstallene fra ENK kommer inn i næringstemaet i eiers skattemelding.
  • Klikk på lenken for å lese mer om næringsspesifikasjonen for ENK.

Skattemelding oversikt

(1) Oversikt over skattetemaene i skattemelding og i næringsspesifikasjon. Næringsspesifikasjonen vises kun når personen er knyttet til et ENK

(2) Klikk "Vilkår for beskatning" og deretter på haken og scroll for å se og legge inn eller endre vilkår for beskatning. Innstillingene påvirker hva som vises og man kan arbeide videre med i skattemodulen og skatteberegningen. Det er derfor meget viktig at innstillingene er riktige for å få et korrekt resultat.

(3) Skatteberegning summering: Programmet beregner skatt og viser nøkkeltall fortløpende.

(4) Klikk på spørsmålstegnet for manualer tilpasset siden du står på i programmet.

image-20240220122051-1

 

Innlegging/redigering av data

  • For å opprette en post eller legge inn data, klikk på + tegnet og velg tema og post.

image-20240220122915-2

  • Dersom det allerede ligger data i et felt som kan redigeres, klikk på blyantsymbolet. I en del tilfeller må endringene begrunnes.

image-20240220134014-1

 

Beregninger - rask simulering av skatt på lønns- og pensjonsinntekt

  • Huk av for "Simulering av skatt på lønns- og pensjonsinntekt" under Vilkår for beskatning.

image-20240219132307-1

  • Klikk deretter på blyantsymbolet.

image-20240219132632-3

 

  • Simulere rask beregning og klikk OK

 

Beregninger - Innstilling om hva som skal beregnes

Klikk pluss-tegn ved Beregninger:

image-20240219133215-5