Capego Årsoppgjør - Arbeidsgang skattemelding selskap

Arbeidsgang upersonlig skattemelding - selskaper

Rolle og rettighet

 

  Merk:

   

  Arbeidsgang upersonlig skattemelding

  Alternativ 1 - for brukere som tidligere har levert skattemelding for eksisterende klienter via vårt gamle produkt Skatt.

  Alternativ 2 - for brukere som ikke har levert skattemeldingen for klienter via vårt gamle produkt Skatt og for nye klienter.

  Alternativ 3 – for brukere som har nye klienter som ikke har levert skattemelding tidligere. 

  Generelt:

   

  Vi anbefaler at du allerede nå oppdaterer til riktig rolle/rettighet

  For å laste ned preutfylt skattemelding og for å sende inn skattemelding til Altinn/Skatteetaten, må du ha riktig rolle hos Altinn og en elektronisk ID, f.eks. BankID.

  Vi anbefaler at du allerede nå oppdaterer til riktig rolle/rettighet om du ikke har en av nedenstående rollene allerede. Disse rollene støttes i den nye løsningen:

  • Skatteforhold for privatpersoner (A0282) (ikke for aksjeselskap)
  • Begrenset signeringsrett (SISKD)
  • Regnskapsfører med signeringsrett (A0239)
  • Regnskapsførere uten signeringsrett (A0240)
  • Ansvarlig revisor (A0237)
  • Revisormedarbeider (A0238)
  • Revisorattesterer (A0298)
  • Kontaktperson NUF (KNUF)

  Les mer her om roller/rettigheter: Ny Skattemelding for næringsdrivende (lenke til Skatteetatens nettsider).