Capego Årsoppgjør - Nedlasting av skattemelding fra Altinn

Nedlasting av Skattemelding 2022 fra Altinn til Capego Årsoppgjør må gjøres via vår gamle programvare Skatt

Skattemeldingen 2022 må være sendt inn skjemabasert for å kunne lastes ned

Klienten opprettes automatisk og skattemeldingen for 2022 kan enkelt konverteres til 2023

 

Merk:

 • Det er ikke mulig å importere skattefiler for 2022 direkte fra Altinn til Capego Årsoppgjør.
 • Skattefilene må først lastes ned fra Altinn til vår gamle programvare Skatt. Deretter kan filene enkelt importeres til Capego Årsoppgjør.
 • Alle som benytter Capego Årsoppgjør har kostnadsfri tilgang til Skatt. Programmet lastes ned og installeres fra vår nedlastingside.
 • For å kunne laste ned fra Altinn, må du fortsatt bruke Datasystem ID og passord.
 • Alternativt kan du opprette klientene manuelt og/ eller vente til forhåndsutfylte skattemeldinger kommer i Altinn i mars måned. Det er usikkert hvor mye data som kommer forhåndsutfylt. Skatteetaten informerer om at ca. halvparten av alle selskaper vil få en eller flere forhåndsutfylte opplysninger. Les mer her om nedlasting av forhåndsutfylt skattemelding fra Altinn.

 

Arbeidsgang ved nedlasting av nye klienter fra Altinn til Skatt 

 • Du MÅ bruke Skatt 2022.4. Det betyr at nyeste versjon Skatt 2023.1, ikke kan benyttes.
 • Datasystem-ID og passord fra Altinn må legges inn i Skatt via Verktøy>Innstillinger>Eksport


image 82
 

 • Du kan bruke samme datasystem-ID og passord på alle klienter som du har rettigheter til. Husk at du kan ha flere roller i Altinn og at du må bruke datasystem-ID på riktig rolle. Har den du skal laste ned for gitt deg (på ditt fødselsnummer) eller foretaket ditt (organisasjonsnummer) rettighet, så må du bruke riktig ID (på fødsels- eller organisasjonsnummer). Uten riktig rettighet og registrert datasystem-ID, får du ikke lastet ned data.
   
 • Stå i åpningsbildet i Skatt og velg Fil>Import>Import fra Altinn-portalen. Du skal ikke opprette klienten som skal importeres i Skatteprogrammet. Riktig klient identifiseres når du legger inn organisasjonsnummeret på selskapet/ klienten når dialogboksen "Import fra Altinn-portalen" kommer opp, se nedenfor.


image 83

 • Da kommer denne dialogboksen opp:


image 84

 • Legg inn organisasjonsnummeret på selskapet/ klienten og passordet som er valgt i AltInn for datasystemet. Klikk «OK»


image 85
 

 • Passordet som skal legges inn her sammen med fødselsnummeret, er det passordet du har valgt sammen med mobilnummeret ditt under «Innloggingsinformasjon» i Altinn. 
 • Du mottar engangskode på SMS fra Altinn som legges inn i neste dialogboks. Klikk «OK»:

image 86
 

 •  Marker og velg skjemaet som skal importeres. I dette tilfellet Skattemeldingen for et selskap med deltakerfastsetting.


image 87
 


image 88

 

I mars 2024 blir det mulig å laste ned forhåndsutfylte data (prefill) fra Skatteetaten via Altinn til Capego Årsoppgjør. Det vil foreløpig være få og begrensede data, og disse vil ikke overskrive manuelt registrerte data i Capego Årsoppgjør. Les mer her.