Capego Årsoppgjør - Næringsspesifikasjon, selskaper

Regnskapstallene blir oppdatert i næringstemaet i selskapets skattemelding

Resultat og balanse

Grunnlag - permanente og midlertidige forskjeller, skattemessig resultat

Utskrift

 

Merk:

 

Resultat og balanse

 

Innlegging/redigering av data:

(1) For å opprette en post eller legge inn data, klikk på + tegn.

(2) Dersom det allerede ligger data i et felt som kan redigeres, klikk på blyantsymbolet. 

image-20240131151129-1

 

Blå og sorte tall:

 • Blå tall hentes fra regnskapet
 • Sorte tall hentes fra skatt

image-20240131150447-1

 

Grå felter:

 • Grå felt betyr at innholdet er hentet automatisk fra et annet felt i Capego Årsoppgjør.
 • Feltet er låst for endring og oppdatering/endring må gjøres i det opprinnelige feltet.
 • Klikk på blyantsymbolet for å gå til det opprinnelige feltet. 
 • Det arbeides med å legge inn blyantsymbol  kommer fortløpende bedre mulighet for å finne opprinnelige felt/ kilder.

image-20240131144147-2

 

 • Det er mulig å åpne og overstyre låste felt ved å høyreklikke i feltet. Vi fraråder å gjøre dette fordi koblingen mot regnskapet brytes. Dersom regnskapet ikke stemmer overens med skattemeldingen vil valideringen hos Skatteetaten stoppe innsending av skattemeldingen til Altinn.
 • Høyreklikk på nytt for å tilbakestille koblingen.
 • Beregningsfelt som er overstyrt angis med annen farge enn beregningsfelt som ikke er overstyrt.

image-20240131144244-3

 

Grunnlag - Permanente og midlertidige forskjeller, Skattemessig resultat

Permanente forskjeller:

 • x

Midlertidige forskjeller:

 • Nyhet: Avstemming av midlertidige forskjeller, ny automatikk på regnskapsmessig avsetning for tap på krav

Skattemessig resultat:

image-20240221093717-1

 


Utskrift av næringsspesifikasjonen

Hvis du ikke får opp valg om å skrive ut næringsspesifikasjon, klikk på ordet "NÆRINGSSPESIFIKASJON" i oversikten (IKKE plusstegnet). Da aktiverer du en oppsummering og utskrift blir synlig.

image-20240220101823-1