Capego Årsoppgjør - Knytte bruker til lisens

Brukere må knyttes opp mot lisenser for å kunne arbeide i Capego Årsoppgjør.

Lisensen som knyttes opp mot bruker gjelder både årsavslutnings- og skattemodul.

 

Merk:

 • Systemadministrator aktiverer lisensen opp mot hver bruker. NB! Noen ganger tar det litt tid før koblingen blir aktiv. Det kan ta fra 5 minutter til 1 time.
 • Obligatorisk med lisens-kobling når en bruker har rollen Bruker eller Systemadministrator.
 • Gjeste-tilgang trenger ikke å ha en aktiv lisens. 

Arbeidsgang:

 1. Velg Administrasjon.
 2. Velg fanen Lisenser.
 3. Tilgjengelige lisenser - Viser hvor mange brukere som er koblet til lisenser. Det betyr at vi i nedenstående eksempel kan aktivere ytterligere 7 lisenser.
 4. Klikk på ÅRS-ikonet som er grått, for å aktivere brukeren. Fargen endres til blått og brukeren er aktivert. 
  • ÅRS markert med grått = Inaktiv.
  • ÅRS markert med blått = Aktiv, dvs. at en lisens er koblet til en bruker (gjelder både Skatt og Årsavslutning).
 5. Restart Capego etter at lisensen er aktivert.

lisens