Capego Årsoppgjør - migrere fra programvare Skatt

Slik migrerer/importerer du skattemelding for selskaper fra programvare Skatt til Capego Årsoppgjør. 

Vi anbefaler at du starter med importen av 2022 -filer og deretter starter arbeidet med inntektsåret 2023. 

 

Merk:

 • For alle dine eksisterende kunder som er registrert i vår gamle programvare Skatt, kan filene importeres direkte til Capego Årsoppgjør. Det gjelder alle selskapstyper.
 • Dersom du har nye kunder for inntektsåret 2023, kan du i vår gamle programvare Skatt, laste ned fjorårstallene fra Altinn og lagre en skattefil for 2022.
 • Denne kan deretter importeres i Capego Årsoppgjør (migreres fra Skatt) slik at du har sammenligningstallene innen du starter på årsoppgjøret 2023.
 • Klient blir automatisk opprettet i Capego Årsoppgjør når du migrerer fra Skatt.
 • Når du lager nytt regnskapsår for 2023 i Capego Årsoppgjør, vil programmet konvertere over data fra 2022.

 

Arbeidsgang

 • Logg inn i Capego Årsoppgjør, hvor du først kommer til klientoversikten. 
 • Klikk på + (Ny-knappen), den grønne pluss-knappen øverst på venstre side.
 • Deretter får du flere valg (til høyre i menyvalget). Velg "Import fra Skatt".

image-20221005113223-1

 • Filutforskeren åpner seg og du velger filen du vil importere og klikker "Åpne/Open".
 • NB! Dersom filen har samme organisasjonsnummer som selskapet, vil skattefilen importeres til riktig selskap.

image-20221005113636-2

 • Capego Årsoppgjør leser inn filen.
 • Klientkortet er nå opprettet med oppdrag for 2022: Skattemelding.

Oppdraget startes ved å klikke på «Skattemelding» under regnskapsåret

Capego import fra Skatt