Capego Årsoppgjør - Migrere fra programvare Skatt

Slik migrerer/importerer du klientens skattemelding fra programvare Skatt til Capego Årsoppgjør. 

Vi anbefaler at du starter med importen av 2021-filer og deretter starter arbeidet med inntektsåret 2022. 

 

Merk:

 • For alle dine eksisterende kunder som er registrert i vår gamle programvare Skatt, kan filene importeres direkte til Capego Årsoppgjør. Det gjelder alle selskapstyper.
 • Dersom du har nye kunder for inntektsåret 2022, kan du i vår gamle programvare Skatt, laste ned fjorårstallene fra Altinn og lagre en skattefil for 2021. Denne kan deretter importeres i Capego Årsoppgjør, slik at du har sammenligningstallene innen du starter på årsoppgjøret 2022.
 • Når du starter inntektsåret 2022, så ser programmet etter inntektsåret 2021 for å konvertere data inn til 2022. F.eks. alle fjorårstallene og klassifisering på næringsoppgaven. 
 • Se informasjon lengre ned om Ny Skattemelding for personer 2022.
 • Du kan på samme måte importere 2021-filer for person, RF-1030. Du kan foreløpig ikke gå inn og se på 1030 i programmet. Den ligger i bakgrunnen og skal være grunnlag for en del overføring av informasjon når vi slipper ny temabasert skattemelding for person. Ønsker du å se innhold i RF-1030, må du derfor se på dette i programvare Skatt.
 • RF-1231 (Bankinnskudd i utlandet) og RF-1159 (Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter) kommer ikke med i migreringen. Vi ønsker å få en løsning på plass.
 • Se også egen manual for "Migrere fra programvare Årsavslutning" (regnskap og anleggsregister).

 

Arbeidsgang:

 • Logg inn i Capego Årsoppgjør, hvor du først kommer til klientoversikten. 
 • Klikk på + (Ny-knappen), den grønne pluss-knappen øverst på venstre side.
 • Deretter får du flere valg (til høyre i menyvalget). Velg "Import fra Skatt".

image-20221005113223-1

 • Filutforskeren åpner seg og du velger filen du vil importere og klikker Open.
 • NB! Dersom filen har samme organisasjonsnummer som selskapet, vil skattefilen importeres til riktig selskap.

image-20221005113636-2

 • Capego Årsoppgjør leser inn filen.
 • Klientkortet er nå opprettet med oppdrag for 2021: Skattemelding.

Oppdraget startes ved å klikke på «Skattemelding» under regnskapsåret

image-20221005122632-3

 

 Ny skattemelding for personer 2022

Som følge av Skatteetatens endring «Fra Skjema til Tema», vil vi fra 2023 (inntektsåret 2022), støtte ny skattemelding for personer (privatpersoner som rapporterer på fødselsnummer og enkeltpersonforetak) i Capego Årsoppgjør. Disse skattemeldingene kan ikke leveres fra vårt gamle skatteprogram "Skatt".

 • Vi anbefaler at du starter med AS (og øvrige selskapsformer).
 • Ny skattemelding for person vil være tilgjengelig i Capego Årsoppgjør mars 2023, dvs det er ikke mulig å starte arbeidet med personlig skattemelding før preutfylt foreligger hos Skatteetaten i midten av mars. 
 • Du kan snart starte med ENK / næringsdelen. Klikk på megafonen i Capego Årsoppgjør for løpende oppdateringer når ny versjon.

"Skatt installert" i tabellen nedenfor er vår gamle programvare "Skatt".

Capego