Capego Årsoppgjør - Næringsspesifikasjon, ENK

Personlig skattemelding - Næringsspesifikasjon for ENK

Regnskapstallene fra ENK blir oppdatert i næringstemaet i eiers skattemelding

 

Merk:

 • Næringsspesifikasjonen blir opprettet når Du knytter privatperson (innehaver/hovedutøver) mot ENK. Regnskapstallene fra ENK kommer inn i næringstemaet i eiers skattemelding.
 • Næringsdrivende som ikke har hatt aktivitet i inntektsåret, må fylle ut og levere skattemeldingen og næringsspesifikasjonen - kan ikke benytte leveringsfritak. Fyll ut næringsspesifikasjonen med 0 i resultat.
 • Generere næringsspesifikasjon når ENK har opphørt - Driftsmidler / Gevinst- og tapskonto (i og utenfor næring)
 • Sjekk at det ikke har blitt opprettet flere næringer enn det man faktisk skal rapportere.

 

Tips på manual-sider:

 

 

Blå og sorte tall i resultat og balanse

 • Blå tall hentes fra regnskapet
 • Sorte tall hentes fra skatt

 

Grå felter

 • Grå felt betyr at innholdet er hentet automatisk fra et annet felt i Capego Årsoppgjør.
 • Feltet er låst for endring og oppdatering/endring må gjøres i det opprinnelige feltet.
 • Klikk på blyantsymbolet for å gå til det opprinnelige feltet. 
 • Det arbeides med å legge inn blyantsymbol  kommer fortløpende bedre mulighet for å finne opprinnelige felt/ kilder.

 

Overstyre felter

 • Det er mulig å åpne og overstyre låste felt ved å høyreklikke i feltet. Vi fraråder å gjøre dette fordi koblingen mot regnskapet brytes. Dersom regnskapet ikke stemmer overens med skattemeldingen vil valideringen hos Skatteetaten stoppe innsending av skattemeldingen til Altinn.
 • Høyreklikk på nytt for å tilbakestille koblingen.

image-20240131144244-3

 

  Generere næringsspesifikasjon når ENK har opphørt - Driftsmidler / Gevinst- og tapskonto (i og utenfor næring)

  Næringsspesifikasjonen blir i utgangspunktet kun opprettet når man har koblet et ENK til innehavers skattemelding. Dersom virksomheten/foretaket er opphørt, så har man trolig ikke et ENK å koble til innehavers private skattemelding, og man får derfor ikke opp gevinst- og tapskonto i næring.

  • Vi har derfor opprettet et kryss under Vilkår for beskatning som likevel genererer næringspesifikasjon, slik at informasjon kan registreres på gevinst- og tapskonto.
  • Huk av for «Gevinst- og tapskonto eller saldoavskrevet anleggsmiddel etter opphør av næring….», og klikk på knappen Opprett.
  • For gevinst og tap utenfor næring finner man tema for dette i Skattemeldingen.
  • Gevinst registreres under tema Andre Forhold=>Andre kapitalinntekter utenom lønnstakerforhold næringsvirksomhet. Legg inn beskrivelse og beløp.
  • Tap registreres under tema Minstefradrag og andre fradrag for kostnader knyttet ilt arbeid og andre inntekter=>Andre kostnader knyttet til andre inntekter. Legg inn beskrivelse og beløp.

   

  Sjekk at det ikke har blitt opprettet flere næringer enn det man faktisk skal rapportere

  • Dersom kun 1 næring så skal det kun være ID 1 tilgjengelig på flere temaer.
  • Sjekk i hovedsak Grunnlag=>Beregning av næringsinntekt og Grunnlag=> Beregning av personinntekt.
  • Dersom temanavnet endrer seg til Fordelt beregnet næringsinntekt eller Fordelt beregnet personinntekt, så er det flere enn 1.
  • Sjekk også hovedtema Næring under personlig skattemelding.

   

  image-20230609113927-3