Capego Årsoppgjør - Midlertidige forskjeller

Avstemming midlertidige forskjeller

Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi

 

 

Avstemming midlertidige forskjeller - Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi

  • Ved full regnskapsplikt så vil tema forskjeller komme under Grunnlag - Beregning av næringsinntekt:

 

image-20230621165613-3