Capego Årsoppgjør - Særskatter

Særskatteområdene

 

Merk:

 • Særskatter vil løpende bli oppdatert i Capego Årsoppgjør. Følg med på milepæler, nyheter og begrensninger.
 • Vi har oppdatert vårt gamle produkt Skatt til versjon 2023.1, slik at man på samme måte som tidligere kan gjøre foreløpige skatteberegninger som grunnlag for internrapportering i selskapet eller konsernet. Dette kan være aktuelt for ordinære aksjeselskaper og for selskaper med særbeskatning.
 • Skatteetaten har bestemt at 3 virksomhetstyper skal fjernes fra virksomhetstyper: Petroleumsforetak, vannkraftverk og rederi. De er nå valgbare når man angir Virksomhetstype Øvrig selskap. De får dermed ny rutine.

 

Særskatteområdene består av 6 områder

 • Samvirkeforetak - Åpnet i Capego Årsoppgjør.
 • Petroleum - Åpnet i Capego Årsoppgjør.
 • Vannkraft
 • Rederi
 • Nokus
 • Havbruk (Ny!)

 

 

Samvirkeforetak

image-20240327104540-1

 

Petroleum

Start Årsavslutning og angi innstillinger (tannhjul):

 • Virksomhetstype Øvrig selskap
 • Full regnskapsplikt
 • Angi "Ja" for Petroleum

Skattemelding for virksomhet omfattet av petroleumsskatteloven:

 • Resultat og balanse for petroleum
 • Immaterielle eiendeler og varige anleggsmidler omfattet av petroleumsskatteloven
 • Anleggsmidler petroleumsskatteloven
 • Gevinst og tapskonto petroleumsskatteloven
 • Oljesalg og normprisinntekt
 • Omklassifisering i henhold til petroleumsskatteloven
 • Permanente forskjeller i petroleum
 • Midlertidige forskjeller i petroleum
 • Fordelt beregnet næringsinntekt petroleum
 • Inntekter og kostnader i filialregnskap
 • Omvurderingskonto

Skattetemaer petroleum:

 • Ikke-avskrivbart driftsmiddel, for petroleum, ny markering for Gjelder virksomhet på sokkel
 • Lineær avskrivning av driftsmiddel, for petroleum, ny markering for Gjelder virksomhet på sokkel
 • Metode ved dobbeltbeskatning, petroleum, ny markering for Gjelder beskatning etter petroleumsskatteloven
 • Midlertidig forskjell i petroleum, ny overføring fra driftsmidler til kolonne for virksomhet på sokkel og land
 • Saldoavskrevet anleggsmiddel, for petroleum, ny markering for Gjelder virksomhet på sokkel
 • Skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling, ny markering for Gjelder beskatning etter petroleumsskatteloven

 

image-20240201143433-1

 • Når det opprettes en ny petroleumsvirksomhet i Capego Årsoppgjør, blir postkoder/linjeinndeling korrekt.
 • Ved konvertering fra 2022 til 2023, må dette inntil videre oppdateres manuelt.

image-20240201160645-1