Capego Årsoppgjør - Anleggsregister - hurtigregistrering

 

Merk:

 • Hurtigregistrering av driftsmidler til anleggsregisteret er en nyttig funksjon dersom du ikke tidligere har benyttet vår gamle programvare Årsavslutning. Se beskrivelse lengre ned.
 • Tidligere brukere av Årsavslutning; se egen manual for Migrere fra programvare Årsavslutning for migrering/ import av både regnskap og anleggsregister.
 • Upersonlige selskaper og selskaper med deltakerfastsetting (SDF): Dersom man legger til et anleggsmiddel og det er enten tilgang eller avgang i år, må dette  manuelt legges til i skattemodulen som saldotema. Både Skip og fast eiendom må legges til i skattemeldingen. 
 • Enkeltpersonforetak: Du har oversikten i anleggsregisteret for ENK og oppretter driftsmidler manuelt i skattemelding for privatperson under Næringsspesifikasjon

 

Anleggsregister

image-20230627125011-1

 

Hurtigregistrering

Når du skal registrere flere driftsmidler samtidig, er det tidkrevende å legge inn disse manuelt. Da er det hensiktsmessig å bruke funksjonen "Hurtigregistrering". Denne brukes for å registrere flere driftsmidler samtidig.

 • Klikk på ikonet for Hurtigregistrering (se bilde over) for å få opp dette bildet:

image-20221005225249-1

image-20230504091247-2

Klikk på "Kolonner" for å legge til følgende kolonner (enkelte kolonner er forhåndsvalgt):

 • Inventarnummer
 • Beskrivelse
 • Leverandør
 • Anskaffelseverdi
 • Økonomisk levetid
 • Anskaffelsedato
 • Aktiveringskonto
 • Saldogruppe

Tilsvarende oppsett (med kolonner som nevnt ovenfor) må opprettes i et excel-ark. Når alle driftsmidler er lagt til i excel-arket, kan man kopiere (Ctrl.C) og lime (Ctrl.V) alle driftsmidler inn i tabellen for hurtigregistrering. 

 • Etter at driftsmidlene er limt inn, huk av for hver linje som skal registreres og klikk på "Overfør" nede til venstre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 huk av for overføring   image-20221005230143-2

 • Driftsmidlene er nå registrert i anleggsregisteret.