Capego årsoppgjør - Opprette driftsmidler i Næringsspesifikasjon

Opprette driftsmidler i skattemelding for privatperson under Næringsspesifikasjon

Arbeidsgang

Salg av driftsmiddel 

 

Merk:

 • Dersom du har driftsmidler i Anleggsregisteret for enkeltpersonforetaket (ENK), blir ikke disse automatisk overført til den private skattemeldingen.
 • Driftsmidlene må manuelt opprettes under "Næringsspesifikasjon".
 • Ved opprettelsen vil avskrivninger blir bokført.

Saldoavskrevet anleggsmiddel og gevinst- og tapskonto:

 • Tidligere var feltene for årets avskrivning og årets inntektsføring av negativ saldo åpne for manuell registrering. 
 • Når lavere avskrivning eller høyere inntektsføring ble foretatt uten at prosentfeltet ble tilsvarende justert forårsaket dette valideringsfeil ved innsendelse til Skatteetaten.
 • Fra 6. juni er feltene for avskrivning/inntektsføring sperret. I stedet bør prosentfeltet benyttes for å angi lavere avskrivning/høyere inntektsføring. 
 • Det kommer kontrollvarsel for de saldoene hvor prosentfeltet må endres. Alternativt kan beløpsfeltet låses opp ved å høyreklikke over feltet og deretter tilbakestille formel i feltet før endret prosentsats legges inn i prosentfeltet.

 

Arbeidsgang

 • Koble ENK'et mot personlig skattemelding. Les mer her: Knytte privatperson mot ENK.
 • Start Oppdrag Skattemelding og du ser Næringsspesifikasjon på venstre side under oversikt.
 • Klikk deretter på pluss-knappen og velg "Driftsmiddel".

image-20230503143914-2

 

 • Under Driftsmiddel har du flere alternativer, f.eks. klikk: "Saldoavskrevet anleggsmiddel".
 • Velg «Legg til» for å legge til et nytt saldoavskrevet anleggsmiddel.

image-20230503144135-3

 • Ved valg av Gruppe a, blir avskrivningssatsen 30%. 
 • Ved inngående verdi på kr 2 000 000 utgjør årets avskrivning dermed kr 600 000 og utgående verdi kr 1 400 000.
 • Merk at saldogrunnlaget kan påvirkes av følgende poster som finnes under «Andre grunnlag»:
  • Nyanskaffelser og påkostninger
  • Salg og annen realisasjon
  • Realisasjon med betinget skattefri gevinst
 • Klikk på pil (tilbake) for å gå tilbake til oversikten for å legge til nytt driftsmiddel.
 • Klikk: Driftsmiddel "Saldoavskrevet anleggsmiddel" og Grunnlag "Samlet gjeld og formuesobjekter" for å se registrerte verdier.

image-20230503144812-4

 

Salg av driftsmiddel

Salg av et saldoavskrevet driftsmiddel i næringsspesifikasjonen:

 • Legg in salgspris i feltet "verdi av salg og annen realisasjon" (1)
 • Legg inn andel av salget som skal inntektsføres i feltet "Salg og annen realisasjon inntektsført i inntektsåret" (2)
 • Resterende beløp som ikke inntektsføres i år, havner på grunnalget for avskrivning og inntektsføring (overføres til gevinst og tapskonto)

image-20230627125358-1

image-20230627125516-2