Capego Årsoppgjør - Del 3: Knytte person mot ENK

Knytte privatperson (innehaver/hovedutøver) mot ENK - Opprette næringsspesifikasjon

Legg til næring i skattemelding for person

Fordel næringsinntekt mellom ektefeller

Fordel næringsinntekt om flere næringer og et organisasjonsnummer

Fordel inntekt og gjeld/formue mellom to eller flere kommuner

Sjekk at det ikke har blitt opprettet flere næringer enn det man faktisk skal rapportere

Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi

 

 

Merk:

 • Ved deling av næringsinntekt med ektefelle, knytter du kun ENK til den ektefellen som er innehaver/hovedutøver. Dvs ikke til begge ektefellene.
 • Ektefeller kobles sammen i skattemeldingen under Innstillinger (tannhjulet oppe til venstre).
 • Deretter fordeles næringsinntekt mellom ektefeller i grunnlag for næringsspesifikasjonen.
 • Sjekk at det ikke har blitt opprettet flere næringer enn det man faktisk skal rapportere

 

Arbeidsgang

 • Når du har opprettet Privatperson og en eller flere ENK, kan du knytte Privatperson mot riktig Enkeltpersonforetak.
 • Åpne klienten (i dette tilfellet "Ultrafiolett Blanding") og klikk på Skattemelding:

Capego ENK

 • Klikk "Legg til næring"

image-20230609112358-1

 

 • Stå i søkefeltet og søk etter ENK'et og klikk på ønsket klient og velg "Lagre".

image-20230120153942-4

 • ENK er nå koblet mot personlig skattemelding.
 • Har du flere ENK, kan du koble til disse ved å foreta nye søk.

image-20230120154237-6

 

Fordel næringsinntekt mellom ektefeller i næringsspesifikasjon

 • Grunnlagsinnstilling - Fordel næringsinntekt mellom ektefeller i næringsspesifikasjon. Registrer fordeling i % på hovedutøver som er koblet mot ENK.
 • ID 1 - Identifikasjon av næring. 

 

Fordel næringsinntekt om flere næringer og et organisasjonsnummer

 • Klikk +tegn på Næringsspesifikasjon
 • Velg Grunnlag "Beregning av næringsinntekt"
 • Velg Grunnlag "Beregning av personinntekt"
 • Du ser nå "Samlet næringsinntekt og personinntekt". Bruk penn for registrering/korrigering.
 • Du ser nå Grunnlag "Fordelt beregnet næringsinntekt" og Fordelt beregnet personinntekt". Bruk penn for registrering/korrigering.

image-20230622155845-1

image-20230622155903-2

 

Fordel inntekt og gjeld/formue mellom to eller flere kommuner

 • Klikk +tegn på Næringsspesifikasjon
 • Velg Grunnlag og deretter Bergning av næringsinntekt. Se bilde ovenfor.
 • Klikk pil for å få frem fordelingsfeltet, velg kommune og høyreklikke for å åpne feltet. Legg inn fordelt beløp.

image-20230628224906-1

 • Gjeld og formue

image-20230628224954-2

 • Når kommunen legges inn, er det bare kommunenummeret og ikke navnet som fremkommer.
 • Dette er en bug i programmet som vil bli rettet. Innsending til Altinn/Skatteetaten fungerer bra.

image-20230628225057-3

 

Sjekk at det ikke har blitt opprettet flere næringer enn det man faktisk skal rapportere

 • Dersom kun 1 næring så skal det kun være ID 1 tilgjengelig på flere temaer.
 • Sjekk i hovedsak Grunnlag=>Beregning av næringsinntekt og Grunnlag=> Beregning av personinntekt.
 • Dersom temanavnet endrer seg til Fordelt beregnet næringsinntekt eller Fordelt beregnet personinntekt, så er det flere enn 1. Sjekk også hovedtema Næring under personlig skattemelding.

image-20230609113927-3

 

Avstemming midlertidige forskjeller - Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi

 • Ved full regnskapsplikt så vil tema forskjeller komme under Grunnlag - Beregning av næringsinntekt:

image-20230621165613-3