Capego Årsoppgjør - Grunnlag skattemessig, selskaper

Grunnlag - permanente og midlertidige forskjeller, skattemessig resultat

 

 

Grunnlag - permanente og midlertidige forskjeller, skattemessig resultat

image-20240221093717-1

 

 

Permanente forskjeller:

  • En permanent forskjell er en forskjell mellom en regnskaps- og skattemessige verdi som ikke jevnes ut over tid.
  • Det vil si at eiendeler kan ha én skattemessig verdi og en annen verdi i regnskapet, og ett skattemessig- og et annet regnskapsmessig resultat.
  • Klikk på blyantsymbolet for å se resultat og balanse

image-20240429205432-3

 

 

Midlertidige forskjeller:

  • Midlertidige forskjeller oppstår fordi det er forskjell mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier, fordi det er ulike regler for skatt og regnskapsføring.
  • Forskjellene i verdier er midlertidige fordi de jevnes ut over tid.
  • Avstemming av midlertidige forskjeller, ny automatikk på regnskapsmessig avsetning for tap på krav

image-20240429204909-1

image-20240429205204-2