Capego Årsoppgjør - Gjestebruker

Inviter en konsulent eller revisor som gjest i Capego Årsoppgjør

 

Merk:

 • Du kan invitere en ekstern person som gjest og gi denne personen en midlertidig innlogging til en eller flere klienter i Capego Årsoppgjør. Dette er nyttig f.eks. hvis du ønsker å gi en ekstern konsulent eller revisor tilgang til Capego Årsoppgjør for å bistå med eller gjennomgå regnskapet. Det muliggjør også effektivt samarbeid mellom deg som regnskapsfører og klientens revisor.
 • Gjestetilgangen trenger ikke å kobles til lisens.
 • Gjestetilgangen har begrenset tilgang til funksjoner.

 

Arbeidsgang

 • Gjestepåloggingen aktiveres via brukerlisten. Du kan endre en eksisterende bruker til gjest eller opprette en ny bruker som gis status som gjest.
 • Mer informasjon om hvordan du oppretter bruker finnes her: Opprette ny bruker, gi tilgang og WK-ID

image-20231002143745-1

Gyldighetsperioden til Gjesten

 • Gå til brukerens brukerkort dersom tilgangsperioden skal endres.
 • Kun systemadministrator kan endre tilgangsperioden.
 • Perioden kan begrenses som vist på bildet ovenfor.
 • Når tilgangsperioden for gjesten er utløpt, kan gjesten fortsatt logge på Capego, men ikke åpne oppdrag.
 • Gjesten får et varsel om utløpt tilgang og bes kontakte administrator dersom tilgangen ønskes forlenget.
 • Hvis gjesten skal deaktiveres, må dette gjøres manuelt.

Gjesterettigheter

 • På brukerens brukerkort angis om gjesten kun skal ha leserettigheter eller tildeles skriverettigheter i tillegg.
 • For at gjesten skal kunne arbeide med eller ta del i et konkret oppdrag, må gjesten deretter legges til som medarbeider på det aktuelle oppdraget. Dette gjøres under Administrer brukere på Klientkortet.

image-20230926121008-2

 • Selv om gjesten har «Lese og skrive»-tillatelse, må du spesifisere på den aktuelle klient at gjesten skal ha lese- og skrive tilgang.
 • I eksemplet nedenfor er Anna Lovinda opprettet som gjest med leserettigheter. Da kan kun leserettigheter tildeles oppgaven. Mens Fetter Anton er opprettet som gjest med både lese- og skriverettigheter og kan tildeles både lese- og skriverettigheter på oppdraget.

image-20230926121324-3

Tilgang som gjest med leserettigheter

Følgende kan ikke ses eller brukes av en gjest med leserettigheter:

 • Eksport av oppdraget til Skattemodulen
 • Digitale innsendinger - Sende inn årsregnskap eller skattemelding via Altinn
 • Interne notater (kan ikke ses eller brukes)
 • Ikke-koblede vedlegg (kan ikke ses eller brukes)

Autorisasjon som gjest med lese- og skriverettigheter

 • Kan arbeide med årsregnskapet og skattemeldingen, lagre og se alt tilhørende den aktuelle klient, men kan ikke sende inn årsregnskap og skattemelding via Altinn.
 • Kan ikke på egen hånd legge til nye klienter til Capego Årsoppgjør.