Capego Årsoppgjør - Oppgrossing, nettolønn

En nettolønnsavtale fører til at nettolønnen må omregnes til bruttolønn (oppgrossing) for å finne beregningsgrunnlaget for skatten mv. For utenlandske arbeidstakere i Norge skal omregningen foretas etter norske skattesatser og med den norske satsen for trygdeavgift (med mindre arbeidstaker har trygdefritak).

Nettolønnen må omregnes til bruttolønn (oppgrossing) for å finne beregningsgrunnlaget for skatten mv

 

Arbeidsgang

Beregninger - Innstilling om hva som skal beregnes

  • Klikk pluss-tegn ved Beregninger
  • Velg Oppgrossing (nettolønn) og aktuelt år

image-20240219133215-5

  • Legg inn aktuelle opplysninger. Programmet vi deretter utarbeide beregningsgrunnlaget og korrekt skatt.

image-20240220150634-1