Capego Årsoppgjør - Overføre verdier fra årsavslutning til skattemodulen

Starte Skattemodulen - Innhenting av verdier fra årsavslutning til skattemeldingen

 

Merk:

  • Hver gang det er en endring i årsavslutning av regnskapsdata, må du laste inn verdiene på nytt til skattemodulen.
  • Du kan slette innholdet i Oppdraget for Skattemelding. Tall som har blitt registrert i Skatt blir da også slettet.

Arbeidsgang:

På klientkortets visning av pågående oppdrag, klikker du på "skattemelding" for å starte med å sette opp skattemeldingen.

  • Skattetemaer og regler for valgt år leses inn.
  • Du kan også velge Skattemelding i klientoversikten.

image-20220406230724-1

 

  • Dersom du har importert hovedboktransaksjoner i årsavslutningsmodulen, vil alle transaksjoner overføres til skattemodulen.
  • Første gangen og hver gang det er en endring i Årsavslutning, må du klikke på "hente" for å hente verdier inn til skattemodulen.

image-20220406230942-2

  • Når dette er gjort, klikker du på den grønne knappen med tekst "Alt ser bra ut, jeg vil starte med skattemeldingen", for å komme inn i modulen.

image-20220406231133-4