Capego Årsoppgjør - Innsending usignert, skattemelding selskap

Innsending usignert, med eller uten revisor

Utskrift av skattemelding og næringsspesifikasjon fra Skatteetatens visningsklient

 

Merk:

 • Dersom du ønsker utskrift av skattemeldingen, er den enkleste løsningen å sende inn skattemeldingen usignert til Skatteetaten. Dokumentene kan da skrives ut i Skatteetatens visningsklient. Her kan du velge å lagre som PDF-fil eller å sende dokumentene direkte til en skriver. Utskriften har flere tilpasningsmuligheter, og det er mulig å få utskriften på engelsk.
  Skattemeldingen må deretter sendes inn på nytt signert fra Capego Årsoppgjør, eller den kan signeres inne hos Skatteetaten. 
 • Les mer her om Ferdigstill, innsending av skattemelding selskap.

 

 

Arbeidsgang - Innsending av skattemelding usignert

 • Ikke sett hake for "Send signert"

image-20240327155616-1

 • Send til Altinn

image-20240327155638-2

 • Skatteoppgaven er levert inn til Altinn og får status "Arbeidsflyt"
 • Klikk "Link til innsendt skatteoppgave"

image-20240327161143-1

 • Velg elektronisk ID

image-20240327155824-5

Alternativ med revisor:

 • Skattemeldingen er nå levert inn til Skatteetaten
 • Selskapet har angitt Revisor - Se bildet nedenfor
 • Utskrift om ønskelig av skattemelding og næringsspesifikasjon 

image-20240327160905-7

Alternativ uten revisor:

 • Skattemeldingen er nå hos Skatteetaten
 • Selskapet har ikke angitt Revisor - se bildet nedenfor
 • Utskrift om ønskelig av skattemelding og næringsspesifikasjon 

image-20240327160457-6