Capego Årsoppgjør - Fordel næringsinntekt, flere næringer, et org nr

Fordel næringsinntekter om flere næringer og et organisasjonsnummer

 

 

Fordel næringsinntekt om flere næringer og et organisasjonsnummer

  • Klikk +tegn på Næringsspesifikasjon
  • Velg Grunnlag "Beregning av næringsinntekt"
  • Velg Grunnlag "Beregning av personinntekt"
  • Du ser nå "Samlet næringsinntekt og personinntekt". Bruk penn for registrering/korrigering.
  • Du ser nå Grunnlag "Fordelt beregnet næringsinntekt" og Fordelt beregnet personinntekt". Bruk penn for registrering/korrigering.

image-20230622155845-1

image-20230622155903-2