Capego Årsoppgjør - Disponeringer

Hente disponering fra skattemodulen

 

Merk:

 • Denne gjennomgangen forutsetter at du har disponert resultatet i skattemodulen og skal hente denne informasjonen til Årsavslutningsmodulen. 

 

Arbeidsgang:

 • Når du åpner årsavslutningsmodulen , vil du se at du har en notifikasjon (som vist nedenfor).
 • Denne kommer av at man har gjort endring ( f eks. disponert resultat) i skattemodulen og du må klikke på notifikasjonen for å hente endringen fra skattemodulen.

notifikasjon

 • Gå deretter til fane for "REGNSKAP" og klikk på menyknappen til venstre for "BALANSE". Klikk på "Disponeringer":

Disponering

 • Nedenfor ser du vinduet for disponering. Denne inneholder riktige kontonummer i begge kolonner på høyre side fordi de allerede finnes i saldobalansen.
 • Dersom noen kontoer mangler, må du opprette disse i regnskapsbildet. 
 • Klikk på "Hent info" for å hente disponering fra skattemodulen. I vårt eksempel har vi satt av utbytte på 1 million kr, mens resten av resultatet overføres til annen egenkapital.  

disponering 2

 • Klikk på "Tilleggspostering" for å postere resultatet. Da får du opp vinduet som vises i bilde nedenfor.
 • Påse at differansen går i null. 
 • Dersom du har et avvik på ører, kan du trykke på "Årets resultat" for å postere differansen mot annen egenkapital. 
 • Trykk på "Lagre"

image-20220706091508-2

 • Du kan se nærmere på disponeringen under "Oversikt tilleggsposteringer", som vist nedenfor: 

oversikt tilleggspostering

 • Klikk på "Velg" for å se tilleggsposteringen.

image-20220706092448-3